c

Skanska bygger kontorpark i Asker for 290 millioner

Pressemelding 22.02.2010 00.00 CET

Skanska har inngått kontrakt med industri og finanskonsernet Ferd om bygging av en ny kontorpark i Asker. Ferd har inngått kontrakt med Aibel, et av Norges største serviceselskap innen olje og gass, om leie av lokalene.

Skanska Eiendomsutvikling har i lang tid jobbet med utvikling av det aktuelle tomtearealet, som ligger syd for Asker sentrum mellom Hagaløkkveien og Askerelva.

Avtalen mellom Skanska og Ferd inkluderer en transaksjon av tomtearealet påheftet en entreprisekontrakt. Entreprisekontrakten har en verdi på 290 millioner kroner og inkluderes i Skanskas ordrereserve i første kvartal 2010.

- Jeg er meget fornøyd med at vi har kommet i land med dette spennende prosjektet. Jeg er sikker på at vår visjon om å utvikle en attraktiv og urban kontorpark som en naturlig utvidelse av Asker sentrum vil bli virkeliggjort. Dette vil bli en god arbeidsplass for Aibel og det vil bli et godt prosjekt for både Ferd og Skanska, uttaler adm.direktør Petter Eiken i Skanska Norge AS.

- Vi gleder oss til å flytte inn i nye og moderne lokaler som tilfredsstiller våre krav og ønsker til både HMS og energibesparing, og hvor våre ansatte får de beste mulige arbeidsforhold, sier direktør og lokasjonsansvarlig Stig Jessen i Aibel AS.

Planlagt byggestart er 1. mai 2010 og prosjektet skal være ferdigstilt 1. desember 2011. Prosjektet er på totalt 23 000 m2, hvorav 15 000 m2 utgjør kontorer og det resterende parkering i garasjeanlegg. Kontrakten har en opsjon om mulig bygging av ytterligere 5000 m2 med kontor som vil avklares i løpet av 2010.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef