c

Skanska Bolig lanserer miljømerket hus i Norge

Pressemelding 17.01.2007 00.00 CET

Siden Skanska lanserte Nordens første svanemerket hus ved årsskiftet 2005/2006, er det blitt bygget ca 50 svanemerkede hus i Sverige. Nå har Skanska Bolig mottatt lisens for å bygge svanemerkede hus også i Norge.

Skanska Bolig lanserer miljømerket hus i Norge

Siden Skanska lanserte Nordens første svanemerket hus ved årsskiftet 2005/2006, er det blitt bygget ca 50 svanemerkede hus i Sverige. Nå har Skanska Bolig mottatt lisens for å bygge svanemerkede hus også i Norge.

- Skanska Bolig har et sterkt miljøfokus i alle sine prosjekter. Vi tilbyr svanemerkede hus av typen Uniqhus fordi det er viktig for oss å gi våre kunder trygghet. Som en av Norges ledende boligutviklere skal vi strekke oss lengre, og vi opplever at samarbeidet med Miljømerking har bidratt til ytterligere forsterking av miljøfokuset - både for oss og for våre kunder, sier direktør Pål Tronstad i Skanska Bolig.

For å få lisens til å bygge et svanemerket hus må Svanens kriterier være oppfylt. Et svanemerket hus tilfredsstiller strenge krav til driftskostnader, energiforbruk, og helse og miljøfarlige materialer og byggkjemikaler. I tillegg stiller Svanemerket klare krav for å oppnå en trygg og kontrollert produksjonsmetode og byggeprosess.

- Svanemerkede hus gir norske husbyggere mulighet til å velge hus som er godt isolert og trenger lite energi. Disse lavenergihusene bidrar dermed til lavere utslipp av klimagasser, sier direktør Alvhild Hedstein i Miljømerking.

Tirsdag 16. januar fikk Skanska Bolig tildelt Svanen. Det var miljøvernminister Helen Bjørnøy som sto for overrekkelsen.

Om Uniqhus Huset som er Svanemerket er av typen Uniqhus, og eies 100% av Skanska AB. Med sine enkle og rene trekk representere dette svanemerkede murhuset særegen, dansk arkitektur.

Skanska Nya Hem i Sverige bygget Nordens første svanemerket Uniqhus. Huset ble bygd i Malmø, og stod klart ved årsskiftet 2005/2006. I dag er det bygget ca 400 Uniqhus i Sverige, hvorav ca 50 er svanemerkede. Det har vært stor pågang fra kunder som ønsker å kjøpe en miljømerket bolig.

Byggestart på Norges første Uniqhus er estimert til våren 2007, på Finstad i Ski kommune. Forventet ferdigstillelse er foreløpig satt til våren/sommeren 2008. For mer informasjon om Uniqhus, se: www.uniqhus.se

Om Svanemerket Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket opprettet av Nordisk Ministerråd. Det er stiftelsen Miljømerking som godkjenner miljøkravene. I 1989 besluttet rådet å innføre en felles, offisiell miljømerking i Norden.

Målet med Svanen er å oppnå faktiske miljøforbedringer gjennom reduserte utslipp av skadelige kjemikaler, redusert forbruk av energi og ressurser, samt god kvalitet, slitestyrke og holdbarhet. Se http://www.ecolabel.no

For mer informasjon kontakt: Pål Tronstad, Administrerende direktør Skanska Bolig AS tlf: 92 25 11 15 Jan Christian Ruud, Direktør Skanska Bolig, tlf. 90 85 12 01 Marianne Mæhlum, Markedsdirektør Skanska Bolig AS, tlf. 93 25 25