c

Skanska bygger Eiriksdal og Makkoren kraftverk

Pressemelding 09.04.2010 08.30 CET

Skanska har inngått kontrakt med Statkraft om bygging av to nye kraftverk i Sogn og Fjordane for 254 millioner kroner. Eiriksdal og Makkoren kraftverk vil erstatte eldre kraftverk og gi området en miljømessig gevinst. De nye anleggene vil samle kraftproduksjonen i Høyanger kommune til over 1 TWh/år.

Avtalen mellom Skanska og Statkraft inkluderer bygg- og anleggstekniske arbeider. Entreprisen har en verdi på 254 millioner kroner og inkluderes i Skanskas ordrereserve for andre kvartal 2010.

- Skanska innehar spisskompetanse og lang erfaring på kraftanlegg, som vi vil utnytte ved disse kraftverkene. Det gleder meg spesielt at prosjektene bidrar til lokal verdiskapning og vil bedre miljøet på flere områder, blant annet ved økt produksjonskapasitet i form av ren energi, sier administrerende direktør Petter Eiken i Skanska Norge AS.

De to kraftverkene skal bygges i fjell og vil få en samlet produksjon på 340 GWh. Makkoren kraftverk skal utnytte fallet mellom Norddalsvatnet og Makkoren, og vil erstatte eksisterende kraftverk K4. Eiriksdal kraftverk skal utnytte fallet mellom Høgsvatnet og Daleelva, og vil erstatte kraftverkene K2 og K3. Arbeidene innebærer nye kjørebruer over Gautingsdalselva og Eiriksdalselva. Eiriksdal kraftverk er planlagt å tilkobles kraftnettet gjennom den nye kraftlinjen mellom Ørskog og Fardal.

Begge kraftverk vil foreta en miljømessig oppgradering av nærliggende områder i form av utskiftning av gamle kabler og rør. Makkoren og Eiriksdal kraftverk vil også ha en positiv innvirkning på friluftsområdet og fiskebestanden i Høyanger og omegn.

Planlagt byggestart er umiddelbart og byggetiden er anslått til tre år.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef