c

Skanska og Strabag bygger Nye Ulriken Tunnel for Jernbaneverket for 1,3 Mrd kroner

Pressemelding 08.05.2014 08.00 CET

Skanska skal i arbeidsfellesskap med østeriske Strabag bygge Norges første jernbanetunnel bygget med tunnelboremaskin. Kontrakten har en totalverdi på ca 1,3 milliarder kroner hvorav Skanskas andel utgjør ca 650 millioner kroner. Kontrakten inngår i ordreinngangen for andre kvartal 2014.

Wolfgang Lehner fra Strabag AG, Gunnar G. Løvas fra Jernbaneverket og Steinar Myhre fra Skanska Norge AS signerer jernbanens første TBM-kontrakt. (Foto: Jernbaneverket)

Skanska og Strabag vant kontrakten etter å ha vært gjennom forhandlinger med Jernbaneverket. I disse forhandlingene ble metoden med boring med tunnelboremaskin, såkalt TBM, valgt i motsetning til konvensjonell driving ved hjelp av sprengning, som er den mest vanlige måten å bygge tunneler på i Norge.

- Vi er veldig glad for å få lov til å gjennomføre det første tunnelprosjekt med tunnelboremaskin på 25 år i Norge. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i Strabag, som har drevet over 1500 km med tunneler i hele verden. Jeg er derfor helt sikker på at dette banebrytende prosjektet innen norsk tunneldriving vil bli vellykket, forteller adm. direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Nye Ulriken Tunnel vil gå parallelt med eksisterende tunnel fra Arna til Fløen i Bergen. Tunnelen er totalt 7,8 km lang. Ca 6,8 km skal drives ved hjelp av tunnelboremaskin mens den siste km vil drives med konvensjonell drift grunnet store og varierende tverrsnitt. Kontrakten omfatter også andre arbeider ute i dagsonen, som for eksempel forlengelse av en kulvert, nye jernbanebroer i Fløen og portaler.

- Vi ser frem til samarbeidet med JV Skanska Strabag om å innføre TBM-teknologien i norsk jernbane, sier assisterende jernbanedirektør, Gunnar G. Løvås.

Det er en enorm maskin som skal til for å drive tunnelen. Diameteren på maskinen blir 9,3 meter, noe som gir et tverrsnitt på 67 m2. Hele maskinen med bakrigg blir 200 meter lang og veier ca. 1200 tonn. Maskinen ankommer i deler og må monteres på anlegget over en periode på ca. fire måneder. Fra oppstart vil maskinen bruke ca. 18 måneder på å bore seg gjennom fjellet.

Kontrakten er en del av den store jernbaneutbyggingen dobbeltspor Arna-Bergen.

Byggestart er juni 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt i sommeren 2021.

Kontakt: Steinar Myhre, Konserndirektør