c

Skanska bygger to parseller på Bybanen i Bergen

Pressemelding 08.08.2013 12.45 CET

Skanska har signert kontrakt med Hordaland fylkeskommune v/Bybanen utvikling om bygging av to parseller på Bybanen i Bergen. Den samlede kontraktssummen er på 532 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for tredje kvartal.

De to parsellene inngår i Byggetrinn 3 Lagunen-Flesland. Parsell C12 Sandslivegen-Kokstad er 1700 meter lang og har en kontraktsverdi på 420 millioner NOK. Anleggsstart er i august 2013 og parsellen vil være ferdigstilt i november 2015. Arbeidet på C12 Sandslivegen-Kokstad består blant annet i å bygge en 120 meter lang bro i betong med krum underside. En tunnel på 130 meter vil også bli bygget, i tillegg til mer enn 1,3 km gang- og sykkelvei.

Parsell C14 Flesland vil gå fra Kokstad vest til Flesland terminal og vil dermed binde Bergen sentrum sammen med Flesland flyplass. Denne parsellen er totalt 900 lang og består blant annet av den 540 meter lange Fleslandstunnelen. Arbeidet begynner i august 2013 og avsluttes i desember 2014. Kontraktsverdien er 112 millioner NOK.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

 

Kontaktpersoner

Ståle Rød, konserndirektør anlegg, 92 85 14 18

Steinar Myhre, regiondirektør anlegg, 92 85 12 53

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør, 98 21 00 01