c

Skanska med rekordstor BREEAM-portefølje i Norge

Pressemelding 31.05.2013 14.00 CET

Skanskas satsning på grønne, bærekraftige prosjekter med høye energiambisjoner er i rute, og selskapet er nå sammen med ambisiøse byggherrer engasjert i en rekordstor portefølje av BREEAM-prosjekter; hele 17 byggeprosjekter over det ganske land! Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter selskapet mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Skanskas BREEAM-prosjekter i Norge

BREEAM som rettesnor og kvalitetsstempel

Grønne bygg er for oss en forpliktende ambisjon, vi ønsker å være en del av løsningen på klimautfordringene og vi skal samtidig skape business for våre kunder, sier regiondirektør og leder for Skanska Teknikk, Kim Robert Lisø. -Vi ser gode forretningsmuligheter i grønne prosjekter, ønsker å være en pådriver i utviklingen, og gjennom BREEAM-NOR har vi fått et godt og etterspurt verktøy for å kunne definere et byggs bærekraftige kvaliteter.

Vi har spisskompetanse innenfor fagområdene klima, energieffektivisering, inneklima, bygningsfysikk og livsløpsvurderinger. Ved selv å inneha rollen som BREEAM-rådgiver i Norges eneste to BREEAM-NOR «Outstanding»-prosjekter, KLPs Fornebu Senter og Entras Powerhouse Kjørbo, tilegner vi oss verdifull erfaring omkring BREEAM-manualens muligheter og begrensninger, sier avdelingssjef Rune Stene i Skanska Teknikk. -Vi benytter også BREEAM i våre egenutviklede prosjekter. 

 

Ambisiøse kunder går foran

Med erfaring og arbeid med flere ambisiøse prosjekter opplever Skanskas spesialrådgivere at etterspørselen etter bærekraftige bygg endrer seg. -Kundene ønsker mer helhet, innovative, smarte løsninger og mindre enkelttiltak, kommenterer rådgiver og energiekspert Niels Lassen. -Etterspørselen etter tverrfaglig kompetanse øker, vi må være i stand til å se hvordan alt henger sammen med alt, utdyper rådgiver og livsløpsekspert Henning Fjeldheim. Begge ser fram til å skape gode løsninger for ambisiøse kunder i krevende prosjekter. -Det er i de tidlige fasene av et byggeprosjekt de smarte og innovative løsningene er billigst, og det er også i denne fasen vi best legger til rette for ressursvennlig drift og et styrt og godt planlagt vedlikehold, fremholder rådgiverne.

 

Strategisk satsning på fagspesialister

Som ansvarlig for konseptutviklingen i Powerhouse Kjørbo, og i rollen som energi-koordinator, BREEAM-rådgiver og RIByfy i en lang rekke grønne prosjekter, utvikler vi en unik kunnskapsbase som vi ønsker å dele med våre kunder, fortsetter Stene.  -Vi besitter allerede solid kompetanse og erfaring innen livsløpsvurderinger, og har det siste året prioritert kompetanseutvikling innen vurdering av levetidskostnader. Vi drar nytte av Skanskas eget internasjonale ekspertnettverk innen livsløpvurderinger, opplyser Stene. -Gjennom eierskap, drift- og vedlikeholdsansvar i flere OPS-prosjekter sikrer vi oss også praktisk erfaring med livsløpsvurderinger.

-Strategisk rekruttering og utvikling av ledende spisskompetanse, og langsiktig arbeid med nye samarbeidsmodeller, gjør at Skanska kan håndtere de mest ambisiøse, framtidsrettede og bærekraftige prosjektene - både som rådgiver, prosjektutvikler og entreprenør, avslutter Lisø. 

 

Fakta:

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. BREEAM («BRE Environmental Assessment Method») ble utviklet i Storbritannia av Building Research Establishment (BRE) i 1988 og lansert første gang i 1990. Det er dermed verdens eldste og verdens ledende miljøklassifiseringsverktøy for «grønne bygg». I 2008 ble BREEAM International etablert for å ivareta den videre utviklingen av BREEAM-standarden. Norwegian Green Building Council, NGBC, er norsk rettighetshaver til BREEAM, i samarbeid med global rettighetshaver, BRE Global Ltd.

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Kontakt: Christopher Griffiths, Senior rådgiver