c

Sikkerhetsuka i Skanska – verdens største sikkerhetskampanje på arbeidsplassen

Pressemelding 14.09.2009 00.00 CET

Mandag 14. september starter Sikkerhetsuka i Skanska-konsernet. I løpet av Sikkerhetsuka kommer alle av selskapets 55 000 ansatte, på mer enn 10 000 byggeplasser og kontor, til å være involvert i en ekstraordinær innsats for å forbedre sikkerhetsarbeidet. I tillegg involveres tusentalls kunder, underentreprenører, leverandører og partnere. Dette gjør Sikkerhetsuka i Skanska til verdens største sikkerhetskampanje for arbeidsplasser.

I perioden 14. – 20. september vil Sikkerhetsuka arrangeres for femte året på rad. Formålet med denne uka er å forbedre sikkerheten på selskapets byggeplasser, forebygge ulykker og bidra til å oppnå Skanskas visjon om null ulykker blant ansatte, underleverandører og allmennheten.

- Det er fullstendig uakseptabelt at mennesker i vår bransje risikerer sine liv og sin helse når de utfører sitt daglige arbeid. Derfor er Skanskas sikkerhetsuke en viktig satsing. Vi ønsker å vise at ulykker kan og må unngås. De siste årenes innsats for å forbedre sikkerhetsarbeidet har visst oss at det er fullt mulig å utføre arbeidet på en slik måte at det er sikkert for alle, sier Petter Eiken, adm.direktør i Skanska Norge AS.

Byggebransjen er tradisjonelt en av de farligste bransjene å jobbe i. Omtrent 40 % av alle dødsulykker på arbeidsplasser skjer i denne bransjen. Erfaringene fra Skanskas sikkerhetsuke viser at antall ulykker kan reduseres betydelig. I løpet av fjorårets sikkerhetsuke ble det rapportert syv ulykker (som resulterte i fravær) i hele konsernet. I en gjennomsnittlig uke rapporteres det 19 ulykker. Dersom vi regner dette om til et helt år, vil det være mulig å unngå 600 ulykker globalt på våre byggeplasser.

Blant aktivitetene som gjennomføres i løpet av Sikkerhetsuka, inngår hundretalls sikkerhetsinspeksjoner, omfattende kursvirksomhet, beredskapsøvelser, og diskusjoner om sikkerhet og arbeidsmiljø blant ansatte, underleverandører og partnere. I tillegg vil det være en rekke andre aktiviteter med sikkerhetsfokus.

- Sikkerhet er en av Skanskas kjerneverdier og vår høyeste prioritet. Sikkerhet går foran økonomi og fremdrift. For å unngå ulykker er det helt avgjørende at alle våre ansatte, samt ansatte hos underentreprenører og samarbeidspartnere deltar i planleggingen for å forebygge ulykker. Dette er helt avgjørende for at vi skal nå vårt mål om null ulykker. Vi har fortsatt en vei og gå, men jeg er overbevist om at vi kommer til å lykkes, sier Petter Eiken.

Siden 2005 har ulykkesfrekvensen i Skanska blitt redusert med 24 prosent på verdensbasis. Konsernet har gjennomført omfattende tiltak for ytterligere å redusere antall ulykker. Vi har strenge regler for personlig verneutstyr, vi kjører omfattende utdanningsprogram og vi gjennomfører obligatoriske risikoanalyser på alle våre prosjekter. Alle enheter i Skanska-konsernet måles på sikkerhetsarbeidet, og kommunikasjon og læring spres mellom de ulike landene. - Sikkerhetsuka er et av mange viktige tiltak som skal bidra til stadig forbedring av sikkerhetsarbeidet til selskapet, avslutter Petter Eiken.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef