c

Skanska melder seg ut av Foreningen Asfalt og Veiservice

Pressemelding 02.06.2010 08.00 CET

- Skanska har ikke lenger tillit til Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV) og vi har derfor valgt å si opp vårt medlemskap. Bakgrunnen er hendelser de siste månedene som ikke er forenlig med vårt syn på åpenhet, dialog og forretningsetikk, forteller Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge AS.

De siste to årene har Mats Rönnbo, adm. direktør i Skanska Asfalt, vært styreleder for FAV. Under foreningens Generalforsamling 26. mai, var Mats Rönnbo innstilt av valgkomiteen til to nye år som foreningens øverste tillitsmann. I forkant av Generalforsamlingen ble Rönnbo bedt om å trekke seg i det stille. Han hadde nemlig ikke lenger tillit hos enkelte av selskapene som er representert i styret. Når Rönnbo avviste dette med begrunnelse i et ønske om åpenhet rundt valg av foreningens styre, besluttet flertallet i styret å lansere et benkeforslag under Generalforsamlingen.

Bakgrunnen for at enkelte av selskapene ikke lenger hadde tillit til Rönnbo, var at han, som adm. direktør for Skanska Asfalt, hadde satt sammen overordnet prisinformasjon fra anbudsrundene til Statens Vegvesen denne våren, reflektert rundt prisningsmønsteret og konkurransesituasjonen, og kommunisert denne offentlige tilgjengelige informasjonen til Vegdirektoratet i en e-post. - Det kan hevdes at den informasjonen som Rönnbo har oversendt Vegdirektoratet kan gi grunnlag for spekulasjoner om hvilke konkurransestrategier de dominerende aktørene i asfaltbransjen har. Rönnbo har imidlertid i sin kommunikasjon med Vegdirektoratet vært tydelig på at informasjonen kan tolkes på ulike måter, men har selv unnlatt å dra noen konklusjoner, forteller Petter Eiken. Rönnbo har på en åpen og ærlig måte lagt frem offentlig tilgjengelig informasjon til Vegdirektoratet, som er en naturlig adressat, i og med at de med sitt sektoransvar har ansvar for at markedet fungerer godt innenfor asfaltsektoren. Noen av selskapene som er representert i styret til FAV, mener imidlertid at det Rönnbo har gjort er å angi sine konkurrenter, noe de anser som brudd på foreningens etikkplakat.

- Det er for så vidt ikke noe galt i at en benkekandidat velges til fordel for valgkomiteens innstilling. Det er måten det skjer på, begrunnelsen og alternativet som velges, som er problemet, forteller Petter Eiken.

Det er flere forhold vi i Skanska reagerer på i denne saken. Det ene er at Rönnbo sitt forsøk på å skape åpenhet og dialog rundt konkurranseforholdene skal resultere i at han er uønsket som foreningens øverste tillitsmann. Vi mener det er på høy tid at disse forholdene settes på dagsorden i en bransje som ved flere tilfeller de siste årene har vært mistenkt for usunne konkurransevilkår. Vi ser det som skjedde under Generalforsamlingen til FAV som en bekreftelse på at foreningen ikke er klar for den åpenheten som et bevisst forhold til forretningsetikk krever. Åpenhet må begynne i eget hus.

Videre reagerer Skanska på prosessen rundt valget av ny styreleder i foreningen. Under Generalforsamlingen ble ikke den manglende tilliten til Rönnbo adressert. Benkeforslaget ble lansert uten begrunnelse. Vi mener valg av styreleder i foreningen burde bli gjennomført på en åpen måte, hvor man via klar tale adresserte synspunktene, som i dette tilfellet var manglende tillitt. Det at noen i fellesskap løser valget på bakrommet før avstemmingen, er etter Skanskas syn svært problematisk.

Vi har også problemer med å forstå at det velges en styreleder fra et selskap som er under etterforskning for mulig brudd på konkurranseloven. Dette blir spesielt vanskelig å forstå da den sittende styrelederen fjernes med en etisk begrunnelse.

- Asfaltbransjen står overfor store utfordringer, både når det gjelder å gjenskape tilliten fra bransjens viktigste kunder, men også i å skape en langsiktig attraktiv næring som unge mennesker ønsker å gå inn i. Mats Rönnbo tok på seg vervet som styreleder i FAV fordi Skanska ønsket å påvirke bransjens utvikling gjennom denne organisasjonen. De siste måneders hendelser, som kulminerte på Generalforsamlingen 26. mai, har vist oss at dette arbeidet ikke kan gjøres gjennom denne foreningen. I foreninger som ikke har rom for åpenhet og dialog har Skanska ingen plass. Vi mener vi står bedre rustet til å møte fremtiden utenfor foreningen og vi valgte derfor å si opp vårt medlemskap 27. mai med øyeblikkelig virkning, avslutter Petter Eiken.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef