c

Skanska bygger kontorlokaler i Bergen for 380 millioner kroner

Pressemelding 30.10.2012 10.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Ferd Eiendom AS for å bygge nye kontorlokaler på Kokstad i Bergen. Leietaker for de nye kontorlokalene er Aibel AS. Kontraktssummen på 380 millioner kroner går inn i ordrereserven for 4. kvartal.

Kokstadhjørnet - Aibel

Kontorbygget i Kokstadveien 23 er på tilsammen 25 000 m2 og vil få fire etasjer samt parkering i kjeller. Valg av tomt og den øvrige utviklingen av prosjektet er et samarbeid mellom Aibel, Ferd Eiendom og Skanska. Beliggenheten lover godt, da bygget lokaliseres langs Bybanen i Bergen, som i neste byggetrinn vil ferdigstille banen til Flesland. Holdeplassen Kokstad etableres rett ved det nye kontorbygget. Bygget har en klar miljøprofil og vil sertifiseres etter BREEAM Nor standarder og bruke Skanskakonseptet Grønn byggeplass under oppføringen. Prosjektet har oppstart før årsskiftet og vil stå ferdig på nyåret 2015.

– Vi har kommet frem til en god løsning for prosjektet, og er glade for at Skanska kan innlede nok et godt samarbeid med Ferd Eiendom og Aibel – denne gangen i Bergen, sier Jostein Fjærestad, regiondirektør i Skanska.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom Skanska Prosjektutvikling og Region Vest. Dette omfatter all utvikling fra forenklet skisseprosjekt, gjennom tilbud med tegninger og leveransebeskrivelser frem til et byggeprosjekt.

- Vi er fornøyd med prosessen som har resultert i et attraktivt, arealeffektivt og miljøvennlig kontorbygg, sier Lars Holm.

Skanska kan vise til flere gode samarbeidsprosjekter med Ferd Eiendom og Aibel. Våren 2012 ble et 23 000 m2 stort kontorbygg overlevert Ferd Eiendom i Asker, hvor Aibel er leietaker.