c

Skanska med verdens største sikkerhetskampanje på arbeidsplassen

Pressemelding 13.09.2010 07.30 CET

I dag starter Skanskakonsernet sin årlige sikkerhetsuke, en kampanje som involverer 49 000 ansatte fordelt på 15 land. I løpet av denne uka kommer ansatte på over 10 000 byggeplasser og kontor til å være involvert i en ekstraordinær innsats for å forbedre sikkerhetsarbeidet. I tillegg involveres tusentalls kunder, underentreprenører, leverandører og partnere. Dette gjør Sikkerhetsuka i Skanska til verdens største sikkerhetskampanje for arbeidsplasser.

Formålet med uka er å forbedre sikkerheten på selskapets byggeplasser, forebygge ulykker og bidra til å oppnå Skanskas visjon om null ulykker på våre prosjekter.

- Sikkerhet kommer foran alt annet. Det er uakseptabelt at mennesker i vår bransje risikerer liv og helse når de utfører sitt daglige arbeid. Derfor er Skanskas sikkerhetsuke en viktig satsning. For å unngå ulykker må alle våre ansatte, underentreprenører og samarbeidspartnere delta i planleggingen mot sikker og effektiv produksjon. Dette er helt avgjørende for at vi skal nå vårt mål om null ulykker, sier Petter Eiken, adm.dir. i Skanska Norge AS.

Byggebransjen er tradisjonelt en av de farligste bransjene å jobbe i. Omtrent 40 % av alle dødsulykker på arbeidsplasser skjer i denne bransjen. Erfaringene fra Skanskas sikkerhetsuke viser at antall ulykker kan reduseres betydelig. I løpet av fjorårets sikkerhetsuke ble det rapportert syv ulykker som resulterte i fravær, i hele konsernet. I en gjennomsnittlig uke rapporteres det 19 ulykker. Omregnet til et helt år, vil det være mulig å unngå 600 ulykker globalt på våre byggeplasser.

Siden 2005 har ulykkesfrekvensen i Skanska blitt redusert med 24 prosent på verdensbasis. Konsernet har gjennomført omfattende tiltak for ytterligere å redusere antall ulykker. Alle enheter i Skanskakonsernet måles på sikkerhetsarbeidet, og kommunikasjon og læring spres mellom de ulike landene. - Sikkerhetsuka er et av mange viktige tiltak som skal bidra til stadig forbedring av sikkerhetsarbeidet til Skanska, avslutter Petter Eiken.

Les mer om aktivitetene som gjennomføres globalt på http://www.skanska.com/safetyweek

Dersom du ønsker å gjøre avtale om besøk på våre byggeplasser, kontakt: Kommunikasjonssjef Annett Aamodt 92 25 10 10 Kommunikasjonsrådgiver Arnt Olav Hønsvik: 92 25 11 55

Skanska i Norge Skanska i Norge består av flere selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 49.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.