c

Skanska satser sterkt i Rogaland

Pressemelding 20.09.2006 00.00 CET

På grunn av sterk vekst i bygg og anleggsbransjen, blir Rogaland en egen region i entreprenørselskapet. Toppsjef blir Rune Hognestad.

Skanska satser sterkt i Rogaland

På grunn av sterk vekst i bygg og anleggsbransjen, blir Rogaland en egen region i entreprenørselskapet. Toppsjef blir Rune Hognestad.

Hognestad har arbeidet i selskapet i ni år. Han er i dag distriktssjef i Stavanger, og blir leder for en virksomhet med i alt 210 ansatte, og en omsetning på nær 700 millioner kroner.

- Her i Rogaland er det mange spennende prosjekter under utvikling, aktivitetsnivået er høyt og vekstpotensialet er stort. Det er noe av begrunnelsen for de organisatoriske endringene som nå foretas, sier Hognestad. Med den nye regionen skal ressurser utnyttes bedre og nødvendige endringer gjennomføres raskere.

En annen, viktig målsetting for selskapet er å nå målene i det såkalte ”Smart 20”-prosjektet, som innebærer å senke byggekostnadene med 20 prosent innen utløpet av 2007.

- Det er ambisiøst, men det skal vi klare, sier Hognestad, som er 43 år, gift og har to barn. Han var først ansatt som avdelingsleder for boligproduksjon ved distriktskontoret i Stavanger, senere distriktssjef og nå altså regiondirektør i Skanska.