c

Finstad Park i Ski forbildeprosjekt for Husbanken

Pressemelding 10.06.2014 14.30 CET

– Dette er en fjær i hatten for oss. Det er kjempespennende å få være med på dette. Vi har ambisjoner om å være beste utbygger i klassen, og da er det ekstra moro at Husbanken legger merke til oss, sier prosjektleder Jan-Helge Friling i Skanska.

Finstad Park

Det forutsetter spesielt gode kvaliteter for universell utforming å bli valgt ut som forbildeprosjekt i Husbanken. Universell utforming krever gode løsninger for fremkommelighet, orientering og lydforhold.

- Forbildeprosjekter skal vise hva som er mulig med det beste av kjent kunnskap og kjente løsninger, og ha høye ambisjoner innen Husbankens kvalitetsområder universell utforming, miljø/energi og byggeskikk, sier seniorrådgiver Lars Halleraker i Husbanken.

Universell utforming gir fordeler for alle

Prosjektleder Jan-Helge Friling i Skanska forteller at universell utforming har fordeler også for de som ikke har nedsatt funksjonsevne.

- Dette har stor verdi for mennesker i mange livsfaser, ikke bare de som trenger det mest. Det er vanlig å tenke at det er mennesker med spesielle behov og nedsatt fysisk funksjon som trenger universell utforming. Småbarnsfamilier med vogner og handleposer har også glede av fremkommelighet og godt merkede gangveier, sier han.

Passivhusstandard

Et forbildeprosjekt hos Husbanken forutsetter passivhusstandard.

-  Skanska Bolig har tidligere levert fire passivhus på Finstad og vi har høstet gode erfaringer derfra, sier Jan-Helge Friling.

- Nå satser vi på passivhusstandard i blokk I, som består av 28 leiligheter, sier Friling.

Ønsker å ligge foran

- Vi forventer at dette blir en del av byggeforskriftene i løpet av få år, og ønsker derfor å være tidlig ute med denne byggemetoden. Egentlig er det god byggeskikk satt i system, fuktfritt og energiriktig. Vi i Skanska Bolig har bare gode erfaringer med denne måten å bygge på. Utviklingen av energiløsninger har vært i fokus gjennom hele arbeidet med Finstad Park, sier Friling.

- Ved å tenke på miljøet sparer huseieren for store utgifter til oppvarming og miljøet for store mengder miljøgifter, sier han.