c

Skanska bygger slakteri og fryselager i Trøndelag

Pressemelding 10.04.2008 00.00 CET

Skanska har siste tiden signert flere kontrakter vedrørende utbyggingen av Sveberg industriområde utenfor Trondheim. Sveberg industriområde ligger i Malvik kommune og Skanska har siden 2007 hatt i oppdrag å sprenge ut ca 200 000 m3 fjell for internveier og tomter for nye næringsbygg på området. Skanska skal nå bygge både slakteri og fryselager i dette området.

Skanska bygger slakteri og fryselager i Trøndelag

Skanska har siste tiden signert flere kontrakter vedrørende utbyggingen av Sveberg industriområde utenfor Trondheim. Sveberg industriområde ligger i Malvik kommune og Skanska har siden 2007 hatt i oppdrag å sprenge ut ca 200 000 m3 fjell for internveier og tomter for nye næringsbygg på området. Skanska skal nå bygge både slakteri og fryselager i dette området.

For Spis Grilstad AS skal Skanska bygge nytt slakteribygg. Planlagt byggestart er mai 2008 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i juli 2009. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og har et totalareal på 16 000 m2. Verdien på kontrakten er på 262 millioner kroner. Kontrakten inkluderer bygging av fjøs, slakteri, kjølelager, skjæreri, ekspedisjon, diverse kontorer og utomhus arbeider.

Skanska har også signert kontrakt for utvidelse av fryselageret til Malvik Fryselager AS. Skanska skal bygge et tilbygg til dagens fryselager på totalt 2300 m2, og kontrakten har en verdi på 24 millioner kroner. Prosjektet gjennomføres i totalentreprise og planlagt ferdigstillelse er oktober 2008.

Skanska Norge AS har 4700 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi driver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg, og har vært til stede i det norske markedet siden 1906. Selskapet hadde en omsetning i 2007 på ca. 11 milliarder kroner.

For ytterligere informasjon Geir Linge, kommunikasjonssjef Skanska Norge AS 92 25 11 25 Odd Arve Fuglem, regiondirektør Skanska Midt-Norge, 90 60 40 39