c

Skanska i Norge med et samlet resultat på 529 millioner kroner

Pressemelding 06.02.2009 00.00 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 529 millioner kroner, mot 697 millioner kroner i 2007. Nedgangen skyldes hovedsakelig det svake boligmarkedet, som har medført nedskrivninger av verdien i tomteporteføljen og usolgte boliger, samt avsetning til omstilling i entreprenørvirksomheten. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 11,78 milliarder kroner.

Resultatet fordeler seg med 561 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og et negativt resultat på 32 millioner kroner for Skanska Bolig.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef