c

Boligsalg styrker positiv trend

Pressemelding 08.11.2012 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge fortsetter den positive trenden i 3. kvartal. Meget godt salg av boliger, historisk positive resultater i HMS-arbeidet, samt overleverte foregangsprosjekt som Statoils nye kontor på Fornebu, preger kvartalet. Den samlede omsetningen i selskapene per 3. kvartal endte på i overkant av 10 milliarder kroner, som er betydelig høyere enn fjoråret. 

Anders Danielsson, adm.dir. Skanska Norge AS - ute paa prosjekt

 

Pr. 3. kvartal

Omsetning

 

Driftsresultat

 

(Segmentmetode)

2012

2011

2012

2011

Skanska Norge Entreprenør

8 968

7 392

71

-173

Skanska Norge Boligutvikling

1 598

888

104

41

Eliminering

-440

-340

-14

 

Totalt

10 126

7 940

161

-132


Entreprenøren i rute
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, nådde en omsetning på i underkant av 9 milliarder, og et driftsresultat på 71 millioner kroner per 3. kvartal 2012. Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer. Tilsvarende resultat per 3. kvartal 2011 var -173 millioner kroner.

Selskapet har inngått kontrakter for 1,5 milliarder kroner i 3. kvartal. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 11 milliarder kroner, mot 11,2 milliarder per 3. kvartal i 2011.

Godt HMS-arbeid gir resultater
Entreprenørvirksomheten kan vise til meget gode HMS-resultater dette kvartalet. HMS-tallene sett i forhold til kvartalsresultatene viser et godt samsvar mellom sikkerhet og lønnsom drift. Selskapet har en betydelig nedgang i ulykkesfrekvensen i 2012. Per 3. kvartal er det registrert 19 fraværsskader på egne ansatte, mot 33 i samme periode 2011. Dette tilsvarer en H1-verdi (antall fraværsskader pr million arbeidstimer) på 3,48 hittil i år. Sykefraværet har også vist en positiv utvikling, fra 6,3 % per 3. kvartal 2011 til 4,7 % per 3. kvartal 2012. Spesielt positivt er det at antall øyeskader er halvert etter innføringen av obligatorisk øyevern.
Årets globale sikkerhetsuke er gjennomført og har involvert rundt 55 000 medarbeidere og over 200 000 underentreprenører. Gjennom uken var det kun to skader med fravær i hele selskapet, ingen i Norge.

Skanskaboliger er ettertraktet
Boligutvikleren Skanska Norge har en betydelig høyere omsetning og en klar resultatforbedring per 3. kvartal, sammenlignet med i fjor. Omsetningen nådde 1,6 milliarder kroner og et resultat på 104 millioner kroner.

Selskapet har hittil i år solgt nærmere 400 boligenheter i landets fem største byer. Boligsalget rundt Oslo kan best beskrives som historisk godt. Prosjektet Kilåsen på Lysaker utenfor Oslo opplevde mer enn 700 meldte interessenter i forkant av salgsstart for 87 leiligheter. Årsaken er at kombinasjonen av både utforming og beliggenhet har truffet målgruppene. Fire dager før salgsstart på Kilåsen dannet det seg kø av ivrige boligkjøpere som ville sikre seg de mest attraktive objektene. Køståerne måtte selv oppnevne en egen køsjef som organiserte det hele.

- Vi er fornøyde med at resultatet viser en jevnt positiv trend dette året. Jeg har tro på at vi kan ta større markedsandeler fremover innen segmentet for grønne prosjekter, spesielt kontor og næringsbygg. Vår samlede og enestående kompetanse i det gode anleggsmarkedet vi ser fremover, gir også spennende muligheter for Skanska Norge, sier Anders Danielsson, administrerende direktør.

 

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør