c

Skanska rehabiliterer Norges viktigste nasjonalsymbol

Pressemelding 30.08.2011 14.00 CET

Statsbygg har gitt Skanska det ærefulle oppdraget med å rehabilitere ett av de viktigste nasjonalsymbolene i Norge. Eidsvollsbygningen skal være ferdig oppdresset til jubileumsfesten i 2014.

Johan Arnt Vatnan, Øivind Christoffersen (Statsbygg), Anne Mette Bjerknes. Foto: Mirjana Rødningen, Statsbygg

Eidsvollsbygningen, som ble oppført i 1770, gjennomgikk for første gang omfattende oppussing i årene før Verkseier Carsten Anker flyttet inn i 1811. Inspirert av franske og danske forbilder og nyklassisismen, utvidet og utsmykket han Eidsvollsbygningen til et praktbygg som det knapt fantes maken til i Norge på den tiden. Anker selv måtte innrømme at bygget ble ”af urimelig størrelse”, med mer enn2000 m2 gulvflate.

Skanska skal stå for demontering og remontering, grunnarbeider, betongarbeider, murarbeider og tømrerarbeider. Byggestart er 3. oktober 2011.

- Vi gleder oss til å samarbeide med Statsbygg om å rehabilitere dette symbolbygget. Dette er en spennende jobb som krever nøyaktighet, respekt for gammelt håndverk og detaljfokus, noe som jeg vet vårt prosjektteam vil håndtere på en utmerket måte. Jeg håper også vi kan legge den grumsete historien mellom Sverige og Norge til side en stund, og se bort i fra at det er en virksomhet med svenskklingende navn som skal gjøre jobben, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Petter Eiken.

Siden da har bygget vært gjennom to større rehabiliteringer, den første i forkant av grunnlovsjubileet i 1914 og den andre 50 år senere. Nå skal det på nytt gjøres utbedringer av bygningsmassen, slik at det er i sin beste stand til Grunnlovens store 200-årsjubileum i 2014.  

- Vi gleder oss også til å starte restaureringsarbeidene. Vi er entusiastiske, men også ydmyke overfor oppgaven. Vi skal sette i stand et monument over Norges historie, sier administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen. 

Prosjektet gjennomføres som hovedentreprise og har en kontraktsverdi på 167 mill NOK.