c

Skanska bygger Ljøtunnelen

Pressemelding 28.03.2014 08.00 CET

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen om bygging Ljøtunnelen i Møre og Romsdal. Kontrakten har en verdi på 389 millioner NOK, og inngår i ordrereserven for første kvartal.

Ljøtunnelen vil være ferdigstilt i oktober 2016

Kontrakten er det siste av tre byggetrinn på prosjektet fylkesvei 60 Røyr – Hellesylt. Prosjektet innbefatter driving av den 3655 meter lange Ljøtunnelen, støp av den 440 meter lange betongtunnelen Røyrtunnelen, samt anlegning av tilstøtende veger og rasvoller. Kontrakten er det siste av tre byggetrinn på prosjektet fylkesvei 60 rassikring Røyr – Hellesylt.

Byggestart er mai 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt i oktober 2016.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 98 21 00 01

Steinar Myhre, Konserndirektør Anlegg Skanska Norge AS: 92 85 12 53

  

Skanska i Norge

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.