c

Solide tall fra Skanska

Pressemelding 26.07.2007 00.00 CET

Første halvår i 2007 viser et resultat før skatt på 353 millioner kroner. Resultatet fordeler seg på 274 millioner kroner på entreprenøren og 79 millioner kroner på Skanska Bolig. Resultatmarginen før skatt ender på 5,9 prosent, en økning sammenlignet med samme periode i fjor, da resultatmarginen var 5,4 prosent. Total omsetning for halvåret har økt med hele 21 prosent fra samme periode i fjor og endte på 5951 millioner kroner, fordelt på 5565 millioner kroner på entreprenøren og 839 millioner kroner på Skanska Bolig. Elimineringer utgjør 453 millioner kroner.

Solide tall fra Skanska

Første halvår i 2007 viser et resultat før skatt på 353 millioner kroner. Resultatet fordeler seg på 274 millioner kroner på entreprenøren og 79 millioner kroner på Skanska Bolig. Resultatmarginen før skatt ender på 5,9 prosent, en økning sammenlignet med samme periode i fjor, da resultatmarginen var 5,4 prosent. Total omsetning for halvåret har økt med hele 21 prosent fra samme periode i fjor og endte på 5951 millioner kroner, fordelt på 5565 millioner kroner på entreprenøren og 839 millioner kroner på Skanska Bolig. Elimineringer utgjør 453 millioner kroner.

- Vi er meget godt fornøyd med halvårsresultatet, som befester vår posisjon som den ledende aktøren innen bygg og anleggssektoren i Norge, sier Geir Magne Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS. Det er en betydelig forbedring i resultat sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, samtidig som omsetningen øker kraftig. Skanska Norge har en historisk høy ordrereserve på over 10,5 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 45 prosent i forhold til samme periode i fjor. Blant større kontrakter som selskapet har vunnet de siste månedene kan Smedvig-kvartalet og Forum Jæren i Rogaland, samt Western Geco og Økern Torgvei i Oslo nevnes.

- Markedsutsiktene er generelt gode. Boligsalget viser en viss utflating, men på et fortsatt høyt nivå. Når det gjelder næringsbygg, viser markedet fortsatt økt aktivitet. Også innen anlegg er markedet godt. Det er svært høy aktivitet i bygg og anlegg i Norge, og det er vanskelig å sikre nødvendige leveranser fra norske leverandører. Med tanke på det løpende rekrutteringsbehovet er det positivt at Skanska i uavhengige undersøkelser fremstår som den mest attraktive arbeidsgiver innen bygg og anlegg, sier Aarstad.

Boligvirksomheten går meget bra. Etterspørselen etter boliger er fortsatt god, spesielt i de store byene. Antall igangsatte boliger i første halvår var 380 mot 446 i samme periode i 2006. Skanska Bolig hadde ved halvårsskifte 10 usolgte ferdigstilte boliger, som er et lavt nivå. Omsetningen for Skanska Bolig endte på 839 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 9,6 prosent; samme margin som pr. 2. kvartal i 2006.

Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon omhalvårsresultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/news

For mer informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Konserndirektør økonomi/finans Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25

Skanska Bolig AS Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01 Kommunikasjonssjef Björn Nilsson +46 73 3498290