c

Skanska bygger Strindheimtunnelen

Pressemelding 30.11.2009 11.30 CET

Skanska har inngått kontrakt om bygging av Strindheimtunnelen. Prosjektet er en del av E6 Trondheim - Stjørdal. Kontrakten har en verdi på 730 millioner kroner og går inn i ordreinngangen for fjerde kvartal.

Kontrakten innebefatter bygging av Strindheimtunnelen på 2 x 2140 m og to rampetunneler i østenden på samlet 740 m. Arbeidene i dagsone øst består blant annet av nytt Strindheimkryss, med rundkjøringer i to plan og tilhørende ramper.

Kunden er Statens Vegvesen Region Midt. Kontrakten ble signert 30. november og arbeidet starter 1. januar 2010. Prosjektet er planlagt overlevert i desember 2013.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef