c

Skanska øker fokuset på StartBANK

Pressemelding 19.12.2006 00.00 CET

Fra 1. januar 2007 stilles det som et absolutt krav til Skanska Norges underleverandører at de er registrert i StartBANK, eventuelt at de ved kontraktsinngåelse har påbegynt en registreringsprosess som fører til registrering innen en måned etter kontraktsinngåelse.

Skanska øker fokuset på StartBANK

Fra 1. januar 2007 stilles det som et absolutt krav til Skanska Norges underleverandører at de er registrert i StartBANK, eventuelt at de ved kontraktsinngåelse har påbegynt en registreringsprosess som fører til registrering innen en måned etter kontraktsinngåelse. - Skanska vil ved dette ytterligere sikre at de selskaper som Skanska arbeider sammen med, og som Skanska til dels kan hefte for i tilfelle brudd på myndighetskrav, er seriøse og etterlever alle relevante lover og forskrifter, og dessuten betaler alle pliktige skatter og avgifter løpende, uttaler adm. direktør Geir Aarstad. – Skanska ser på StartBANK som et viktig virkemiddel i å sikre at byggenæringen er og blir sett på som en seriøs næring.

StartBANK er en felles registreringsordning for bygg- og anleggsnæringen. Utviklingen av StartBANK har vært ledet av Byggenæringens Landsforening (BNL) og arbeidet er gjort i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Formålet med registreringsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil man gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger. Leverandører blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte objektive kvalifiseringskriterier, og dette gjør det enklere for næringens aktører å sikre at kontrakter inngås med seriøse bedrifter.

For ytterligere informasjon, kontakt: Geir M. Aarstad, adm. direktør Skanska Norge AS, 93 43 88 03. Peter Kvisgaard, Advokat – leder for kontraktsavdelingen, Skanska Norge AS, 93 44 47 59.