c

Etisk bevissthet

Pressemelding 02.01.2012 10.00 CET

En ny undersøkelse gjennomført av Amnesty viser at Skanska Norge er blant de ti selskapene med best beredskap mot brudd på menneskerettighetene. Skanska er eneste selskap fra byggenæringen som er representert på listen.

Etikk illustrasjon

Sammen med aktører som Statoil, Hydro, Bama og ICA har Skanska godt utviklede tiltak for å hindre brudd på menneskerettighetene. Dette viser resultatene fra Amnesty Business Rating 2011. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2009 og tendensen viser en generelt positiv utvikling i løpet de siste to årene.

- Selv om vi er inne på denne listen er vi på ingen måte fullkomne. Dette er et område vi hele tiden må holde fokuset oppe på. Alle som kommer ny til Skanska skal vite hvor grensen går. Vi har nulltolleranse for etiske brudd i selskapet, og vår adferd skal bygge på våre felles verdier, åpenhet, ydmykhet og helhetstenking., sier Petter Eiken.

Skanska har jobbet seriøst med temaet etikk i mange år, Allerede i 2002 ble selskapets Code of Conduct lansert. Denne ble revidert i 2008 og fulgt opp med en utvikling av et omfattende opplæringstiltak for alle 53 000 Skanska-ansatte over hele verden. Alle nyansatte skal i løpet av tre første månedene etter de har startet, gjennom dette programmet.  Til nå har 3500 ansatte i Skanskas omfattende etikkprogram i 2010 og 2011 i Norge.

- Dette er ikke en godkjent-liste fra Amnesty, men en oversikt over de selskapene som ut fra hva de selv har svart på spørsmålene i vår næringslivsundersøkelse kom best ut på menneskerettighetsindeksen som har en score fra 1.0 til 5.0. Det er verdt å merke seg at den beste scoren som er oppnådd i undersøkelsen ikke er høyere enn 3.0. Det er med andre ord et godt stykke igjen til at norske selskaper kan anses for å være virkelig gode på sin beredskap for ikke å bryte menneskerettighetene, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Og fortsetter:

- Det er viktig at de store selskapene som har vilje og evne til å ha god beredskap på plass også vil være lokomotiv og rollemodeller både innenfor og utenfor egen sektor. Men, å stå på Amnestys ti på topp liste forplikter også de selskapene som står der til å etterleve det de selv sier de står for, og til å bli enda bedre i sin beredskap på å unngå brudd på menneskerettighetene, avslutter Ekeløve-Slydal.

De siste årene har Skanska blant annet kjempet for ID-kort løsningen som benyttes i dag og aktivt støttet løsningen med solidaransvar.

- Begge disse tilakene er viktige verktøy for å hindre bruk av ulovlig innleid arbeidskraft og sosial dumping, forteller Petter Eiken.

- Vi er helt avhengige av at Skanska og de andre aktørene setter krav til de selskapene vi engasjerer og samarbeider med. Vi må sette formelle krav til arbeidstagerforhold i selskapene i kontraktskjeden vår, følge det opp på byggeplass og vise nulltoleranse for brudd, Samtidig må vi ikke glemme å kontinuerlig jobbe med etisk bevissthet i egen organisasjon, samt stimulere til åpne diskusjoner om temaet, avslutter Eiken. 

Selskapene i næringslivsundersøkelsen er blitt målt etter en menneskerettighetsindeks som går fra 1.0 - 5.0, og indikatorene som de er målt etter er: 1) hvorvidt selskapene har en policy på menneskerettigheter, 2) hvorvidt selskapene informerer om og gir opplæring til sine ansatte om denne policyen, 3) hvorvidt de gjennomfører risikoanalyser mht risikoen for å bryte menneskerettighetene, 4) ledelsessystemer 5) transparens om hva slags arbeid de gjør for å unngå brudd på menneskerettighetene.