c

Skanska Bolig skal utvikle 1000 nye boliger i Stavanger området

Pressemelding 10.01.2006 00.00 CET

Skanska Bolig har investert i 3 nye boligområder i Stavangerregionen som skal utvikles i kommende år. Det planlegges ca 1000 nye boliger på de 3 områdene som skal utvikles over de neste 7 – 8 årene.

Skanska Bolig skal utvikle 1000 nye boliger i Stavanger området

Skanska Bolig har investert i 3 nye boligområder i Stavangerregionen som skal utvikles i kommende år. Det planlegges ca 1000 nye boliger på de 3 områdene som skal utvikles over de neste 7 – 8 årene.

- Vi er meget fornøyd med de nye tomteområdene vi har fått kjøpt, sier Einar Vevatne, regiondirektør i Skanska Bolig. Områdene gir oss mulighet for å tilby ulike boliger i årene som kommer, både familieboliger og blokk bebyggelse. Flere av områdene er også egnet for en andel med BoKlok boliger hvor vi sammen med IKEA tilbyr kvalitets boliger til en moderat kjøpesum. De første boligene på områdene er trolig ute for salg i løpet av år 2008, men først skal vi sammen med planmyndigheter i kommunene utvikle og regulere gode bomiljøer og boliger på områdene.

Områdene som Skanska Bolig nå skal igang med å utvikle ligger på Jåttå i Stavanger, Grannesbakken i Sola og like nord for Randaberg sentrum.

700 nye boliger planlegges på Jåttå Det største området er Jåttå, hvor det planlegges ca 700 nye boliger. Jåttå er et tidligere landbruksområde, og er trolig et av de siste områder i Stavanger hvor det tilrettelegges for en så omfattende boligutvikling. Utviklingen vil skje i regi av Jåttå Utbyggingsselskap AS, hvor Skanska Bolig er dominerende eier. Øvrige eiere i utbyggingsselskapet er noen de tidligere grunneiere for utbyggingsområdet. Det antas at området vil være ferdig ca 2016.

På Randaberg Vest (et område på ca 25da mellom Randaberg sentrum og Randaberg fotball stadion opp mot Odnaberg) og Grannesbakken (et område på ca 40da i Sola kommune, ca 250m fra Hafrsfjord hvor det tidligere ble drevet veksthus næring) blir planleggges det i underkant av 300 boliger, og disse blir også viktige boligområder de kommende år.

Skanska Bolig har de siste årene bygget boliger for ca 250 mill hvert år i Stavanger regionen. Skanska konsernet totalt fullførte ca 310 boliger i Stavanger regionen i 2005, og har ved inngangen til 2006 i gang produksjon på ca 290 boliger i Stavanger regionen.

Med de siste investeringene vil Skanska Bolig ta en langsiktig og tung posisjon i utviklingen av boliger i Stavangerregionen i tiden fremover.

For mer informasjon kontakt: Einar Vevatne, Regiondirektør Sør/Vest Skanska Bolig AS tlf: 98 21 06 99 Pål Tronstad, Administrerende direktør Skanska Bolig AS tlf: 92 25 11 15 Marianne Mæhlum, Markedsdirektør Skanska Bolig AS, tlf. 93 25 25 93