c

Gigantprosjekt til Skanska

Pressemelding 17.10.2011 13.30 CET

Skanska Norge AS skal bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen for Jernbaneverket. Det omfattende prosjektet har en total kontraktssum på cirka 1.36 mrd. NOK og inngår i ordretilgangen for 4. kvartal.

Holmestrand stasjon

Når prosjektet står ferdig vil det bidra til en adskillig mer effektiv trafikkavvikling mellom Drammen og Porsgrunn, og det vil bidra til at områdene rundt Oslofjorden blir knyttet bedre sammen med miljøvennlig transport. Den nye strekningen tilpasses fremtidige toghastigheter opp til 250 km/t. Hele prosjektet består av fem entrepriser. Kontrakten Skanska nå har inngått med Jernbaneverket er på de to siste; Stasjonsentreprisen og Fiboentreprisen (UHN-04 og UHN-06).  

Stasjonsentreprisen omfatter totalt 2370 meter tunnel, og bygging av Stasjonshall med en lengde på 866 meter. I tillegg skal det bygges rømningstunneler for hver 1000 meter. Fiboentreprisen innbefatter driving av hovedtunnelen på 1930 meter som skal drives med et tverrslag på midten.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Prosjektet er helt i tråd med Skanska Norges strategi som sier at vi skal være best på de store og komplekse anleggsprosjektene, hvor vi får benyttet den totale anleggskompetansen i selskapet. Derfor er det svært gledelig at Jernbaneverket har valgt å samarbeide med oss, sier administrerende direktør i Skanska Norge AS, Petter Eiken.

Skanska har jobbet i området siden 2010 med Holmentreprisen, som var den første av de fem entreprisene for å bygge ut dobbeltsporet fra Holm og sørover til Nykirke.

Kontrakten er den største grunnentreprisen Jernbaneverket har signert noen gang. Tradisjonelt har Jernbaneverket valgt å dele opp utbyggingsprosjektene i flere mindre grunnentrepriser.

– Denne gang valgte vi også å be om tilbud på en større entreprise. Vi er godt fornøyd med responsen og at vi nå har inngått en så stor kontrakt med Skanska. Det er et utrykk for at den norske bygg- og anleggsbransjen evner å ta større finansiell risiko, noe som er viktig for å få gjennomført de mange store jernbaneutbyggingene i årene fremover, sier utbyggingsdirektør i Jernbaneverket, Harald Nikolaisen.

Prosjektet skal være ferdigstilt i desember 2015.

Kontakt: Ståle Rød, Konsernsjef