c

Skanska tilpasser organisasjonen til et lavere volum

Pressemelding 25.11.2008 09.00 CET

Gjennom de siste månedene har det vært et fallende entreprenørmarked i Norge. Spesielt boligmarkedet er hardt rammet, men også markedet for næringsbygg har blitt svekket den siste tiden som følge av finanskrisen. Dette har ført til redusert ordrereserve og stor usikkerhet med hensyn til hva som vil skje i 2009.

Skanska har som følge av det fallende markedet gjennomført en analyse av organisasjon og kostnadsstruktur i hele selskapet. Gjennomgangen har vist at innen de nordiske enhetene må man markedstilpasse organisasjonen for en antatt reduksjon i aktivitetsnivået for 2009 på ca 15 %. For å møte den kraftige volumnedgangen vil Skanska redusere sin kapasitet med 3400 årsverk i Norden, av totalt 20 500. For å møte det nye nivået vil Skanskas virksomheter i Norge (Skanska Norge AS og Skanska Bolig AS) redusere sin kapasitet gjennom å nedbemanne med inntil 800 årsverk, av totalt 4700. Prosessen er allerede i gang og ca 250 årsverk er avviklet til nå. Ca 150 årsverk forventes avvikles ved naturlig avgang.

- Fallende ordrereserve og den rådende usikkerheten i markedet medfører at en kraftig nedbemanning er nødvendig. Vi må tilpasse organisasjon og kostnadsnivå et lavere volum. Det er en vond situasjon for oss alle, og spesielt for alle de personer og familier som blir direkte rammet. Det er beklagelig at så mange kompetente og dyktige medarbeidere nå må forlate selskapet, uttaler Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

Nedbemanningen vil skje i tett dialog med de tillitsvalgtes organisasjoner, og både fagarbeidere (anslagsvis 600) og funksjonærer (anslagsvis 200) vil rammes. Kostnaden som er knyttet opp mot å gjennomføre nedbemanningen vil settes av i regnskapet for fjerde kvartal 2008. Nedbemanningen har allerede startet og vil foregå i perioden frem til og med første halvår 2009.

– De tiltakene vi nå iverksetter skal, sammen med vår finansielle styrke, markedsmessige og geografiske spredning, bidra til at vi sikrer vår konkurransekraft også i et vanskelig marked. Vår ambisjon er fortsatt å være markedsledende i Norge, uttaler Geir M. Aarstad.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge AS og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 60 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin-Amerika. Omsetningen i 2007 var på 139 milliarder svenske kroner.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef