c

Kranselag med statsminister, byråd og 500 elever på Veitvet skole

Pressemelding 10.06.2014 16.34 CET

Tirsdag 10. juni var Statsminister Erna Solberg og byråd Anniken Hauglie gjester på kranselaget som entreprenøren Skanska arrangerte på nye Veitvet skole. 500 elever deltok også i feiringen av tett tak på byggeprosjektet, som gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS).

Statsministeren besøkte kranselag på Veitvet skole. F.v: Adm.dir. i Skanska, Ståle Rød, Statsminister Erna Solberg og Utdanningsbyråd i Oslo, Anniken Hauglie. Foto: Heidi Skjebstad/Utdanningsetaten

Iført verneutstyr fikk statsministeren en omvisning i det uferdige skolebygget sammen med utdanningsbyråd i Oslo, Anniken Hauglie, og administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød. Deretter var det samling med taler og underholdning i den integrerte flerbrukshallen som bygges på skolen. 500 elever og 70 fagarbeidere i felles dans avsluttet arrangementet.

Barne- og ungdomsskolen på Veitvet gjennomføres som et OPS-prosjekt. Entreprenøren og Skanska, som ble valgt som leverandør gjennom en OPS-konkurranse om beste prosjekt, er ansvarlig for å utvikle, bygge og drifte bygget i en kontraktfestet periode på 25 år. Utdanningsetaten i Oslo kommune er leietaker. Byggestart var i januar 2013, og skolen skal stå ferdig til skolestart i august 2015.

Skolen blir moderne og funksjonell, uteområdet vil bli betydelig oppgradert, og hele anlegget vil bli benyttet til aktiviteter også utenom skolens åpningstider. Anlegget skal huse 840 elever fra 1. til 10. trinn – en kapasitetsøkning på 280 elever sammenlignet med dagens skolebygg. Oppføringen av nye Veitvet skole er en del av Oslos kommunes målrettede arbeid med å dekke det økte skolebehovet i hovedstaden, fram mot 2024 er det en forventet vekst i Oslo på i alt 14 700 elever som kommunen nå bygger og planlegger for.

– Med den store befolkningsveksten, er skoleutbygging en av Oslo kommunes viktigste oppgaver framover, og det er spennende å se hvordan dette blir løst her på Veitvet, sa byråd Anniken Hauglie, og fortsetter:

– Gjennom OPS-konkurransen har Skanska, i samarbeid med Utdanningsetaten, funnet en helhetlig løsning som ivaretar både skole, idrett og lokalmiljø på en veldig god måte.

Nye Veitvet skole er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, og bygges som et passivhus, noe som gjør at det ferdige bygget vil ha et svært lav energibruk. Skolen skal også miljøsertifiseres i henhold til sertifiseringsstandarden BREEAM. Ambisjonen er å nå BREEAM NOR-nivået «Very Good».

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

  • Jorunn Grøntveit, prosjektsjef i Skanska, mobil: 458 69 288
  • Benedicte Bratt Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver i Skanska, mobil: 982 10 445
  • Åsta Ytre, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, mobil: 971 95 306

Om Skanska: Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Om Utdanningsetaten: Oslo er både kommune og fylkeskommune. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning, fagopplæring, Fagskolen, Oslo musikk- og kulturskole (OMK), pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og Aktivitetsskolen (AKS).Utdanningsetaten har ansvar for ca. 80.000 elever på totalt 171 læresteder.

 FOTO: Heidi Skjebstad/Utdanningsetaten