c

Skanska bygger Tassebekk-Langåker

Pressemelding 12.09.2011 09.30 CET

Statens vegvesen har gitt Skanska Norge AS oppdraget å bygge den 10,2 kilometer lange veistrekningen fra Tassebekk til Langåker, som er en av tre parseller i E18-prosjektet Gulli- Langåker. Kontraktssummen er 764 mill NOK eks. mva, og inngår i ordreinngangen for 3. kvartal.

Tassebekk-Langåker

- Vi takker Statens vegvesen for tilliten. Dette er et stort og viktig prosjekt for oss, der vi får brukt Skanskas samlede anleggskompetanse. En av våre viktigste samarbeidspartnere i dette prosjektet blir Marthinsen & Duvholt AS som ble en del av Skanska-systemet for kort tid siden. Marthinsen & Duvholt har tilført oss lokal kunnskap og verdifull kompetanse som har styrket vår konkurransekraft i Vestfold, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Petter Eiken. 

Omfattende entreprise
Entreprisen omfatter utvidelse av eksisterende E18 til firefelts motorvei med midtdeler. Det skal bygges to nye kjørebaner for sørgående trafikk langs vestsiden av E18. På eksisterende E18 skal det gjøres en del oppgraderingsarbeider, samt tilrettelegges for nordgående trafikk. På denne strekningen må alle tversgående broer som krysser E18 rives og erstattes med nye for å gi plass til firefelts vei. For å bygge opp veifyllingen for utvidelsen må det kjøres inn cirka 550.000 m3 sprengstein.

- Vi er fornøyd med at prisnivået på de tre tilbudene vi fikk inn ligger nær opptil vår kalkyle for denne kontrakten, sier byggeleder i Statens vegvesen, Arvid Veseth. Han ser fram til et godt samarbeid med Skanska Norge AS.

Skanska Norge AS starter opp med tilrigging og forberedende arbeider. Fra månedsskiftet september/oktober vil det bli tung anleggsdrift langs hele parsellen.

Arbeidene på nye E18 Gulli-Langåker er planlagt ferdig høsten 2014.

Kontakt: Ståle Rød, Konsernsjef