c

Gigantprosjekt til Skanska

Pressemelding 22.04.2013 14.55 CET

Skanska Norge har skrevet kontrakt med Jernbaneverket om bygging av ni kilometer jernbane mellom Farriseidet i Larvik til Telemark fylkesgrense. Kontrakten har en verdi på 1,34 milliarder kroner og inngår i ordretilgangen for andre kvartal.

Utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen i Jernbaneverket og adm.dir. Anders Danielsson i Skanska Norge underskriver kontrakten.

Prosjektet benevnes UFP01 Vestfold og er det tredje av i alt fire grunnentrepriser på utbyggingsprosjektet Farriseidet - Porsgrunn. Det er historisk sett den største anleggskonkurransen Jernbaneverket alene har lagt ut for konkurranse og det er også den største enkeltkontrakten Skanska Norge har signert.

- Vi er svært fornøyd med å ha vunnet dette gigantprosjektet. Det er et viktig prosjekt for oss og det beviser at vår strategiske satsning på store og komplekse anleggsprosjekter hvor vi får benyttet vår totale anleggskompetanse gir resultater, forteller Anders Danielsson, adm. direktør i Skanska Norge AS.

Kontrakten innbefatter bygging av totalt 9 km med jernbane, inkludert tre tunneler, tre rømningstunneler, ni portaler, seks bruer og to viltoverganger. Prosjektet gjennomføres som et internt arbeidsfellesskap mellom Skanska Norge og Skanska Sverige.

Det vil bli byggestart primo juni 2013. Når bemanningen er på topp vil det være ca. 250 ansatte på prosjektet, og til sammen er det ventet å medgå ca. 565 årsverk før prosjektet er ferdigstilt i august 2016

 

 

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Kontakt: Ståle Rød, Konsernsjef
Kontakt: Jonny Hermansen, Prosjektdirektør