c

Skanska rehabiliterer kontorbygg for Entra for 264 millioner kroner

Pressemelding 06.07.2010 08.30 CET

Skanska har signert kontrakt med Entra Eiendom AS om å rehabilitere kontorlokaler for 264 millioner kroner. Petroleumstilsynet i Stavanger er en av leietakerne.

Illustrasjon: Link Signatur AS

Prosjektet vil bli gjennomført i totalentreprise og inngår i ordrereserven for andre kvartal.

- Jeg er meget godt fornøyd med at vi har fått dette prosjektet. Kontorbygget styrker vår ordrereserve i regionen og gjør av vi kan fortsette med å jobbe langsiktig i Rogaland, som er et av våre kjerneområder, uttaler Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge.

Kontrakten innbefatter total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse på 17000 m2, samt bygging av ny kantine på 420 m2. Eksisterende bygg vil bli strippet og det vil bli bygget ny fasade som tilfredsstiller dagens standard. Det er høy miljøfokus på prosjektet. Mål for avfallsortering er satt til 90 % og det nye bygget vil ha et energiforbruk som er 25 % lavere enn energikravene for kontorbygg i TEK 07. Bygget planlegges som et klasse B-bygg etter de nye kravene om energimerking.

Prosjekteringsarbeidet er allerede i gang, og byggestart er satt til 2. februar 2011. Prosjektet er planlagt overlevert i desember 2012.

Avtalen som nå er inngått innebærer at Skanska totalt vil gjennomføre byggeoppdrag for 530 millioner kroner for Entra Eiendom, på Oljedirektoratet, Petrad og Petroleumstilsynet sine kontorlokaler, på Ullanhaug i Stavanger. – Alle de tre prosjektene vi gjennomfører med Entra gjennomføres i samspillkontrakter, som gjør at vi får utnyttet kompetansen til leietaker, byggherre og entreprenør på best mulig måte, forteller Rune Hognestad, regiondirektør for Skanska i Rogaland.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef