c

Skanska oppgraderer Ruseløkkveien for Storebrand Eiendom

Pressemelding 01.09.2014 08.37 CET

Pressemelding fra Skanska og Storebrand Eiendom:

Skanska Norge har signert avtale med Storebrand Eiendom om rehabilitering av deler av Ruseløkkveien, bedre kjent som Vika Terrassen. Det er satt høye miljøambisjoner for området som skal bli et innbydende og bilfritt byrom når det står ferdig i 2016.

Skanska oppgraderer Ruseløkkveien for Storebrand Eiendom. (Foto: T. Xavier Floyd)

Skanska Norge har signert avtale med Storebrand Eiendom om rehabilitering av deler av Ruseløkkveien, bedre kjent som Vika Terrassen. Det er satt høye miljøambisjoner for området som skal bli et innbydende og bilfritt byrom når det står ferdig i 2016.

Skanska har fått oppdraget med å oppgradere næringslokaler, selve gateløpet og nærliggende parkeringshus i Ruseløkkveien, mellom Haakon VIIs gate og Dronning Mauds gate. Totalarealet er på 25.000 m2. Det er Storebrand Eiendom som eier majoriteten av bygningsmassen i området, og byggherren har BREEAM NOR-sertifiseringen Very Good som målsetning for næringsbyggene.

- Dette er et komplekst prosjekt der vi får brukt store deler av Skanskas samlede kompetanse; fra arbeider i grunnen, til energirehabilitering.  Vi har hatt en meget god dialog med byggherre Storebrand Eiendom, og ser frem til å få hjelpe dem å nå ambisjonen om BREEAM Very Good i den aldrende bygningsmassen, sier Odd Arve Fuglem, konserndirektør Bygg i Skanska.

Attraktivt, bilfritt byrom
Allerede i begynnelsen av august ble gaten stengt for biltrafikk med tanke på prosjektoppstart.

- Når vi åpner gaten igjen om to år, vil publikum få glede av et nytt og attraktivt byrom med unike handels- og servicekonsepter. Vika Terrassen skal være helt bilfri, men vi vil tilby gode, oppgraderte parkeringsmuligheter, sier Anders Berggren, administrerende direktør i Storebrand Eiendom.

Entreprisen har en verdi av ca. MNOK 320, og prosjektet vil stå ferdig sommeren 2016.

--

For mer informasjon, kontakt:

Kontaktpersoner i Skanska:
• Benedicte Bratt Jakhelln, kommunikasjonsrådgiver, mobil: 98 21 04 45
• Odd Arve Fuglem, konserndirektør Bygg, mobil: 90 60 40 39

Kontaktpersoner i Storebrand Eiendom:
• Marit Elisabeth Jensen, eiendomssjef handelsportefølje, mobil 99 26 86 11
• Anders Berggren, adm. direktør, mobil: 93 22 39 55

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Om Storebrand Eiendom:
Storebrand Eiendom AS er en av Norges største eiendomsforvaltere og er et heleid datterselskap av Storebrand Livsforsikring AS. Selskapet tilbyr et komplett spekter av tjenester innenfor eiendomsforvaltning. Selskapet forvalter eiendomsporteføljene til Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Optimér ASA og Storebrand Eiendomsfond Norge KS på til sammen vel 25 milliarder kroner.