c

Skanska bygger Nesodden kommunesenter

Pressemelding 11.01.2010 09.00 CET

Skanska Norge er tildelt kontrakt på prosjektering og bygging av nytt kommunesenter på Nesodden.

Image

Prosjektet gjennomføres i en samspillmodell og er delt i to faser, forprosjekt og detaljprosjektering/ bygging. Forprosjektet ble ferdigstilt i begynnelsen av desember og deretter behandlet i kommunestyret på Nesodden. Kommunestyret vedtok på bakgrunn av forprosjektet igangsetting av detaljprosjektering og bygging av nytt kommunesenter som skal omfatte ny Tangenåsen ungdomsskole, administrasjonsbygg, bibliotek, fritidsklubb og parkeringskjeller. Prosjektet er på totalt 11 270 m2 og kontrakten har en verdi på ca 240 millioner kroner.

Byggearbeidene vil ha oppstart våren 2010 og senteret vil være klart for innflytting våren 2012. Bygget skal oppføres med bæresystem i plasstøpt betong og det er satt ambisiøse miljømål til både byggeprosessen og det ferdige senteret. Blant annet skal byggets energibehov være 25 % lavere enn kravene i teknisk forskrift (TEK 07).

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef