c

Halvårsresultat 2006: Skanska bedrer resultatmarginen

Pressemelding 03.06.2006 00.00 CET

Første halvår i 2006 viser et resultat før skatt på 265 millioner kroner. Resultatet fordeler seg på 201 millioner kroner på entreprenøren og 64 millioner kroner på Skanska Bolig. Resultatmarginen var på 5,4 prosent, en økning sammenlignet med samme periode i fjor, da var resultatmarginen på 4,1 prosent. Total omsetning for halvåret var 4 912 millioner kroner, fordelt på 4 603 millioner kroner på entreprenøren og 674 millioner kroner på Skanska Bolig. Elimineringer utgjør 365 millioner kroner.

Halvårsresultat 2006: Skanska bedrer resultatmarginen

Første halvår i 2006 viser et resultat før skatt på 265 millioner kroner. Resultatet fordeler seg på 201 millioner kroner på entreprenøren og 64 millioner kroner på Skanska Bolig. Resultatmarginen var på 5,4 prosent, en økning sammenlignet med samme periode i fjor, da var resultatmarginen på 4,1 prosent. Total omsetning for halvåret var 4 912 millioner kroner, fordelt på 4 603 millioner kroner på entreprenøren og 674 millioner kroner på Skanska Bolig. Elimineringer utgjør 365 millioner kroner.

Skanska Norge AS: Bedret resultatmargin

Første halvår viser at Skanska Norge AS fortsetter den gode utviklingen. I perioden har både bygg og anleggsenhetene levert gode resultater. - Det er gledelig at Skanska igjen klarer å heve resultatmarginen i byggsektoren. Dette bekrefter bl.a. at vi har lykkes med vårt Smart 20 arbeid, der målet er å kutte kostnader og bedre produktiviteten, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad. Han legger videre til at markedet i bygg- og anleggssektoren generelt er bra: - Markedsutsiktene for resten av året er gode, og Aarstad understreker at Skanska har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre en betydelig del av nye bygge- og anleggsprosjekter som er planlagt gjennomført de neste 12-18 måneder. I første halvår av 2006 er det igangsatt flere større byggeprosjekter, blant annet Frydenberg, et nytt boligprosjekt i Oslo, og et nytt byggetrinn på et større boligprosjekt i Bodø. I tillegg har Skanska fått oppdraget med å bygge Rygge flyplass og parkeringsanlegget til Hydro på Vækerø.

Av andre endringer i perioden er salget av datterselskapet Fyllingen Maskinstasjon AS. Resultateffekten blir ført i tredje kvartal.

Ordrereserver og utsikter for resten av året

Ordrereservene er etter første halvår 7,2 milliarder kroner. Ved årsskiftet var denne 7,4 milliarder kroner. Det er god tilgang på prosjekter i byggsektoren. I anlegg har ordreinngangen vært lavere enn forventet. For øvrig er det fortsatt god fart i boligmarkedet, noe som ventes å fortsette ut året. Det er i tillegg økende aktivitet innen sektoren næringsbygg.

Sikkerhet Skanska Norge jobber kontinuerlig med å bedre sikkerheten på byggeplassene. Skanska Norge hadde en H-verdi på 6,1 i første halvår. H-verdien er uttrykk for antall skader som medfører fravær. Sammenlignet med samme tidsrom i fjor er vi på samme nivå.

Skanska Norge har 4400 ansatte med lokaliseringer i hele landet. Skanska Norge driver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg. I Norge har vi vært aktive i markedet siden 1906.

Skanska Bolig AS tar markedsandeler

Første halvår i år omsatte Skanska Bolig for 674 millioner kroner, med et driftsresultat på 65 millioner kroner. Sammenlignet med første halvår i fjor har omsetningen økt med 73 millioner kroner, og driftsresultatet er bedret med 8 millioner kroner.

Det er fortsatt god aktivitet i boligmarkedet. Nye prosjekter som er presentert i markedet har alle hatt et godt salg. Sammen med Skanska Norge AS, og offentlige aktører, har Skanska Bolig AS klart å effektivisere utviklingen av boliger. Resultatet av dette skal bidra til at Skanska Bolig AS øker attraktiviteten blant boligkjøperne gjennom bedre kvalitet, attraktive priser og enklere salgsprosess.

- Halvårsresultatet til Skanska Bolig AS viser at vi har hatt en vekst i det norske markedet, en vekst som vi også ser igjen på bunnlinjen, sier administrerende direktør Pål Tronstad. Gjennom flere store tomteinvesteringer er Skanska Bolig AS godt posisjonert for å fortsette veksten. Med ca. 85 % fornøyde kunder bekreftes også attraktiviteten etter våre boligprodukter, avslutter Tronstad.

Skanska Bolig AS er en av Norges ledende boligutviklere med en sterk markedsposisjon i de områder selskapet har virksomhet. Skanska Bolig utvikler nye boligprosjekter for folk flest.

Skanska Bolig AS er del av Skanska Boligutvikling Norden, et forretningsområde innen Skanska AB konsernet. Skanska Boligutvikling Norden initierer og utvikler boligprosjekter i Norge, Finland, Danmark og Sverige.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03, Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88, Kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92 25 11 11

Skanska Bolig AS:

Administrerende direktør Pål Tronstad, 92 25 11 15,

Markedsdirektør Marianne Mæhlum 93 25 25 93