c

Powerhouse søker spisskompetanse til energipositive bygg

Pressemelding 05.10.2011 09.00 CET

Byggalliansen Powerhouse, der Skanska er en av aktørene, søker spisskompetanse til utviklingen av Norges første energipositive forretningsbygg, som skal ligge på Brattørkaia i Trondheim.

Brattørkaia i Trondheim

Selskaper som har kompetanse innenfor teknisk rådgivning og styringssystemer blir nå invitert til å presentere seg selv og sitt bidrag i utviklingen av energipositive bygg.

- For å kunne sprenge nye grenser og bygge energipositive bygg er det avgjørende å ha tilgang til mest mulig kompetanse på et tidligst mulig tidspunkt. Derfor inviterer vi nå selskaper som har kompetanse og erfaring innenfor teknisk rådgivning og styringssystemer for bygg til å presentere seg for partnerne i Powerhouse, sier prosjektleder Carl Henrik Borchsenius.

Han forteller at aktuelle selskaper har muligheten til å presentere seg selv fra og med neste uke.

Powerhouse ønsker å knytte til seg kompetanse som kan være relevant både for alliansens første prosjekt på Brattørkaia i Trondheim, og nye fremtidige prosjekter. På et noe senere tidspunkt vil alliansen også knytte til seg kompetanse på nett for fjernvarme og strøm.

Partene i Powerhouse ønsker å utvikle næringsbygg som i løpet av sin levetid produserer mer fornybar energi enn det som til sammen blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.

- Målet vårt er å skape innovasjon i bransjen med tanke på prosjekt- og produktutvikling, i tillegg til organisasjonsutvikling. Et plusshus som produserer mer energi enn det forbruker, vil skape merverdi for våre kunder og dermed også være bærekraftig økonomisk. Dette prosjektet befester Skanskas grønne posisjon og vår ambisjon om å være ledende på utvikling av bærekraftige bygg, sier Per Ola Ulseth, konserndirektør i Skanska Norge.

Powerhouse er en allianse som består av Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, Snøhetta arkitekter, miljøorganisasjonen ZERO og aluminiumselskapet Hydro. Alliansen skal utfordre eksisterende byggekonvensjoner og utarbeide banebrytende konsepter for energipositive bygg på kommersielle vilkår.

40 prosent av verdens energiforbruk går med til å bygge og drifte bygg.