c

Et unikt veiprosjekt vant prisen for årets anlegg

Pressemelding 16.03.2006 00.00 CET

Skanskas suksessprosjekt OPS E39 Orkdalsvegen vant prisen for Årets Anlegg 2005. Prisen ble delt ut under bygg- og anleggsbransjens festaften, ByggeGallaen, som arrangeres i forbindelse med Byggedagene.

Et unikt veiprosjekt vant prisen for årets anlegg

Skanskas suksessprosjekt OPS E39 Orkdalsvegen vant prisen for Årets Anlegg 2005. Prisen ble delt ut under bygg- og anleggsbransjens festaften, ByggeGallaen, som arrangeres i forbindelse med Byggedagene.

OPS E39 er det første OPS-prosjektet i samferdselssektoren i Norge. Totalt er det bygget 22 kilometer ny vei og 5 kilometer av den gamle veien er utbedret. Strekningen omfatter bygging av 6 tunneler, 4 bruer, 5 gangbruer, 1 betongtunnel og til sammen 15 km med fortau. Prosjektperioden varte fra april 2002 til juni 2005. Torsdag 30. juni 2005 ble den nye veien åpnet av daværende samferdselsminister Torild Skogsholm. Dette var to måneder før den planlagte overleveringen. Skanska hadde da bygget den nye veien på 812 dager.

Prosjektsjef Bjørn Kielland mottok prisen for Årets Anlegg 2005 på vegne av prosjektet. - Jeg tror det er tre ting med dette prosjektet som har gjort at vi vant denne prisen. Det er det gode HMS resultatet, den raske byggetiden og det gode samarbeidet vi har hatt på prosjektet, forteller den glade prisvinner.

Bjørn Kielland mottok prisen for årets anlegg på vegne av prosjektet. PS: Klikk på bildet for høyoppløst versjon.

Rekordrask bygging OPS E39 er et meget vellykket prosjekt på mange måter. Mest oppsiktsvekkende var det kanskje at veien kunne åpne to måneder før planlagt overlevering. Sammenlignet med hvordan antatt byggetid har vært stipulert ved tradisjonell gjennomføring, har byggetiden faktisk blitt redusert med ca 40 prosent i dette første store OPS-prosjektet i samferdselssektoren. – En god effekt av at prosjektet ble gjennomført på så kort tid er at trafikantene slipper å vente så lenge på å ta i bruk veien. De begynte tross alt å betale bompenger allerede to år før vi begynte byggingen, forteller Kielland.

Skanska måtte forandre anleggsskiltene underveis.

Verdensrekord i sikkerhet 1, 15 millioner arbeidstimer er lagt ned i gjennomføringen av dette gigantprosjektet, og prosjektet kan skryte av bortimot en uslåelig rekord i sikkerhetsarbeid. Prosjektet har ikke hatt en eneste fraværsskade, og faktisk sykefraværet har faktisk bare vært 1,5 prosent. Bakgrunnen for de gode HMS-resultatene er det enorme fokuset prosjektet har hatt på sikkerhet og arbeidsmiljø. – Skal man lykkes med sikkerhetsarbeid må man tidlig sette seg mål for sikkerhetsarbeidet, og ledelsen må så følge opp disse målene med engasjement, forteller Kielland. - En annen viktige årsak til at vi har klart å oppnå de gode sikkerhetsresultatene er at vi har hatt heltidsansatte som kun har jobbet med sikkerhet. Jeg tror også det er viktig å ha et positivt fokus på HMS, avslutter Kielland.

I forkant Adm. direktør i Skanska, Geir Aarstad er meget fornøyd med at Skanska vant prisen for årets anlegg. - Jeg er meget stolt og glad over at vi fikk denne prisen, og jeg vil personlig takke Bjørn Kielland for måten han har ledet dette prosjektet på. Han har skapt en teamfølelse på prosjektet som har gjort at alle har dratt i lag, forteller Geir Aarstad. - Dette prosjektet er virkelig et prosjekt som har levd opp til Skanskas visjon om å være i forkant. Det er Norges første OPS-prosjekt; prosjektet ble overlevert før tiden; prosjektet har meget lavt sykefravær, og sist men ikke minst; prosjektet har blitt gjennomført uten fraværsskader. Jeg registrerer at vi er med i finalen når det gjelder OPS 3, og jeg er meget glad for at Bjørn Kielland har sagt at han tar utfordringen om å lede dette prosjektet dersom vi skulle være så heldige at vi får det, avslutter Aarstad.

For mer informasjon, kontakt: Pia Farstad, kommunikasjonsdirektør Skanska Norge AS: 92 25 11 11 Geir Aarstad, adm. direktør Skanska Norge AS: 93 43 88 03 Bjørn Kielland, Prosjektsjef Skanska Norge AS: 90 85 12 50