c

Skanska i Norge med et samlet resultat på 697 millioner kroner

Pressemelding 07.02.2008 00.00 CET

Den samlede virksomheten for Skanska i Norge hadde betydelig fremgang også i 2007. Omsetningen økte med 19 % til 11,7 milliarder kroner, og resultatet før skatt ble hele 697 millioner kroner (5,9 %) Dette er en økning på 99 millioner kroner i forhold til 2006.

Skanska i Norge med et samlet resultat på 697 millioner kroner

Den samlede virksomheten for Skanska i Norge hadde betydelig fremgang også i 2007. Omsetningen økte med 19 % til 11,7 milliarder kroner, og resultatet før skatt ble hele 697 millioner kroner (5,9 %) Dette er en økning på 99 millioner kroner i forhold til 2006.

Resultatet fordeler seg med 619 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og 78 millioner kroner for Skanska Bolig.

Rekordresultater for entreprenørvirksomheten i Skanska Norge - Jeg er fornøyd med at vi fortsetter den gode trenden og igjen leverer et historisk godt resultat, forteller Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS. Det gode resultatet kommer som et resultat av at vi de siste årene har fokusert på kostnadsreduksjon og kvalitet, samt at vi har vært bevisst i våre valg av prosjekter og sørget for at vi har hatt kapasitet til å gjennomføre de prosjektene vi har gått inn i. Spesielt anleggsenhetene har bidratt til det gode resultatet, mens det har vært mer varierende på byggsiden.

Ordrereserver og utsikter for 2008 Aktivitetsnivået innen bygg og anlegg i Norge er på et svært høyt nivå ved inngangen til 2008. Skanska Norges ordrereserve er på hele 9,4 milliarder kroner, mot 8,9 milliarder for et år siden, og flere av kontraktene strekker seg inn i 2009. Skanska har signert flere større kontrakter i fjerde kvartal 2007; Postens brevsentral, nytt kontorbygg for Hydro og kjøpesenteret Amfi Steinkjer. Den mest omfattende kontrakten er imidlertid den gigantiske Fornebu-utbyggingen. Skanska skal de neste ti årene bygge hele 4800 boliger på Fornebu.

Innenfor anlegg har flere større samferdselsprosjekter blitt stoppet det siste året. Skanska har vært i posisjon til å få flere av disse prosjektene. - Jeg vil gjerne presisere at selv om Skanska vil kunne få ledig kapasitet innenfor anlegg de nærmeste månedene, har vi en ambisjon, med de rette rammevilkårene, å øke vår aktivitet innen segmentet anlegg, forteller Geir M. Aarstad.

Det er fortsatt positive utsikter for det norske bygg- og anleggsmarkedet totalt sett. Den internasjonale finansuroen har ennå ikke medført merkbar reduksjon i etterspørselen for entreprenørvirksomhet, men dersom uroen vedvarer, vil dette ha negativ innvirkning på aktiviteten.

Skanska Bolig Omsetningen i Skanska Bolig endte i 2007 på 1503 million kroner, noe som gir en driftsmargin på 5,7 prosent mot 10,4 prosent året før. Antall igangsatte boliger i fjor var 548 mot 937 i 2006. Skanska Bolig hadde ved årsskifte 17 usolgte ferdigstilte boliger, noe som er et lavt nivå.

- De stigende byggekostnadene og hyppige renteøkningene resulterte i vesentlig lavere salg siste halvår, forteller Sverre Molvik, administrerende direktør i Skanska Bolig - Boligkundene er usikre på den fremtidige prisutviklingen i boligmarkedet og utsetter beslutninger om kjøp av ny bolig. Den underliggende makroøkonomiske situasjon vurderes imidlertid som god med lav arbeidsledighet, stor innflytting til de store byene samt forventninger om høy reallønnsvekst i 2008, avslutter Molvik.

Fakta om Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/News--Press/

For mer informasjon, ta kontakt med:

Skanska Bolig AS: Administrerende direktør Sverre Molvik 93 44 47 01 Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01

Skanska Norge AS: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03