c

Skanska i Norge med resultatmargin på 6,1 %

Pressemelding 14.02.2007 00.00 CET

Skanskas samlede virksomhet i Norge hadde klar resultatfremgang også i 2006. Resultat før skatt ble på 598 millioner kroner, en oppgang fra 521 millioner i 2005. Resultatmarginen økte fra 5,4 % i 2005 til 6,1 % i 2006, det beste i selskapets historie. Resultatet fordeler seg med 459 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og 139 millioner kroner for Skanska Bolig. Omsetningen for entreprenør- og boligvirksomheten til sammen endte på 9,9 milliarder kroner, en økning på 3 % fra 2005.

Skanska i Norge med resultatmargin på 6,1 %

Skanskas samlede virksomhet i Norge hadde klar resultatfremgang også i 2006. Resultat før skatt ble på 598 millioner kroner, en oppgang fra 521 millioner i 2005. Resultatmarginen økte fra 5,4 % i 2005 til 6,1 % i 2006, det beste i selskapets historie. Resultatet fordeler seg med 459 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og 139 millioner kroner for Skanska Bolig. Omsetningen for entreprenør- og boligvirksomheten til sammen endte på 9,9 milliarder kroner, en økning på 3 % fra 2005.

Rekordresultater for Skanska Norge AS - Vi har lagt bak oss et meget godt år med solide resultater, og jeg er spesielt fornøyd med at omtrent alle enheter i selskapet har levert gode resultater, sier Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS. – I et opphetet marked har selskapet valgt å fokusere på kostnadsreduksjon, kvalitet og økt lønnsomhet. Omsetningen i 2006 endte derfor på 9,2 milliarder, som er en økning på 2 % fra året før. Vi begynner å se resultater av vårt Smart20-arbeid, som er vår strategi for å kutte byggekostnader. Det at vi i 2006 kan vise til en resultatmargin før skatt på 5 % for entreprenørvirksomheten kommer både som en følge av at vi begynner å se effekten av dette langsiktige arbeidet, samt at vi har klart å levere flere prosjekter med færre feil enn tidligere, fremhever Aarstad.

Skanska Bolig AS øker på alle fronter - Skanska Bolig AS har i løpet av 2006 tatt viktige skritt mot økt lønnsomhet og en styrket markedsandel i Norge, sier administrerende direktør i Skanska Bolig AS, Pål Tronstad. – Av over 1000 solgte boliger er 937 igangsatt, noe som tilsvarer en økning på rundt 25 % fra året før. Parallelt med vår omsetningsvekst, har resultatmarginen økt til 10,4 % og avkastningen på sysselsatt kapital passerer for første gang 21 %. For en langsiktig investeringsvirksomhet som Skanska Bolig AS, er dette tall hele organisasjonen kan være stolte av, poengterer Tronstad.

Ordrereserver og utsikter for Skanska i Norge Skanska Bolig AS har de senere år investert i flere nye tomteområder og har nå en portefølje på over 5500 boligenheter fordelt utover sentrale områder i Norge. Sammen med et allerede stort antall pågående prosjekter vil aktiviteten øke vesentlig i 2007, spesielt i Bergen, Oslo og Akershus. Entreprenøren Skanska Norge AS har ved inngangen til 2007 en ordrereserve på 8,9 milliarder kroner, mot 7,4 milliarder kroner på samme tid i fjor. Den vesentlige økningen er innen anleggsvirksomheten. Utsiktene fremover tyder på at det høye markedsvolumet vil holde seg stabilt for byggvirksomheten mens det forventes en videre økning for anleggsvirksomheten i 2007.

For mer informasjon, kontakt: Skanska Bolig AS: Administrerende direktør Pål Tronstad, 92 25 11 15 Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01 Markedsdirektør Marianne Mæhlum 93 25 25 93

Skanska Norge AS: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25