c

Jobber sammen for sikkerhet

Pressemelding 09.05.2014 13.45 CET

Bygg- og anleggsbransjen er en av de farligste i Norge. Rundt 40% av alle arbeidsrelaterte dødsfall skjer på norske byggeplasser. Målet er null skader og ulykker, og denne utfordringen må alle involverte parter ta fatt på sammen.

Terje Moe Gustavsen og Ståle Rød fremhevet viktigheten av åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning når det gjelder HMS-arbeidet

Skanskas tiende sikkerhetsuke nærmer seg slutten. Markeringen av Sikkerhetsuka 2014 har foregått på byggeplasser over hele verden, og et av dagens arrangement var en befaring på det som om få måneder blir Oslos nye paradegate – Dronning Eufemias gate i Bjørvika. Administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, inviterte vegdirektør Terje Moe Gustavsen på et besøk på prosjektet hvor Skanska er entreprenør og Statens vegvesen er byggherre.

Bransjen må lære av hverandre
Moe Gustavsen var godt fornøyd med invitasjonen og fremhevet viktigheten av samarbeid mellom byggherre og entreprenørene. – For at vi skal nå vår felles målsetning om null skader og ulykker på våre prosjekter, må vi bli enda flinkere til å lære av hverandre. Positive, og ikke minst mindre positive erfaringer, må deles og reflekteres rundt i fellesskap. Jeg setter derfor stor pris på å kunne delta på sikkerhetsuken til Skanska, sier Moe Gustavsen.

Skanska har arrangert sikkerhetsuke i ti år og i løpet av denne tiden har selskapet jobbet knallhardt for å bedre sikkerheten på alle sine prosjekter. Sikkerhetsuka er et av de viktigste tiltakene når det gjelder å utvikle en god HMS-kultur for egne og innleide ansatte. – Sikkerhetsuka er et av verdens største arrangement av sitt slag og vi er stolte over at nærmere 260 000 personer på våre arbeidsplasser har deltatt. Under årets uke har vi hatt spesielt fokus på det å jobbe sammen for alles sikkerhet. Dette gjelder egne ansatte, innleide underentreprenører og byggherrer. Alle må bidra dersom vi skal gjøre bransjen trygg, forteller Rød.

Alle blir rammet
Samarbeid mellom byggherre og entreprenør var et av de viktigste punktene som ble diskutert under besøket i Bjørvika. Ulykker rammer alle, store og små entreprenører, offentlige og private byggherrer.

- Vi har dessverre lagt bak oss to vonde år, med mange vonde dødsulykker. Vi jobber systematisk med å forebygge ulykker og har et tydelig lederfokus. Hele bransjen må jobbe sammen for å unngå at slike tragiske hendelser finner sted på byggeplassene våre. Sammen kan vi bidra til å utvikle og bygge en god sikkerhetskultur, på tvers av hele bransjen. Vi må tenke helhetlig, samtidig som vi konsentrerer oss om konkrete tiltak som gir tydelige resultater. Så langt i år har Statens vegvesen ikke hatt dødsulykker på våre entrepriser. Jeg håper at den positive utviklingen fortsetter, og at dette er et resultat av forebyggende tiltakene som er iverksatt,fortsetter Moe Gustavsen.

Innføringen av obligatoriske bruk av vernebriller og hansker på alle Skanska-prosjekter er nettopp et eksempel på slike konkrete tiltak. Etter innføringen av påbudet, har antall øyeskader gått ned med 30%. Ved samtidig å øke forståelsen for hvorfor slike tiltak innføres, øker man sikkerheten på norske byggeplasser.

- Dialog mellom entreprenørene og Statens vegvesen er helt essensielt. Gjennom åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning, skal vi bygge sikkerhetskultur og finne de riktige HMS-løsningene i felleskap. Vi alle må være villige til å dele læringspunkter med hele bransjen, og på den måten løfte hverandre, avslutter Rød.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 
 
Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.