c

Skanska signerer storkontrakt med Tiedemannsbyen DA

Pressemelding 13.10.2010 08.00 CET

Skanska Norge AS har inngått kontrakt med Tiedemannsbyen DA om byggingen av Tiedemannsbyen Felt D i Oslo. Kontrakten har en verdi på cirka 312 mill. NOK eks. mva og inngår i ordreinngangen for fjerde kvartal.

- Jeg er glad for at vi er valgt ut til å gjennomføre et så stort prosjekt som dette. Prosjektet styrker vår ordrereserve og gjør at vi kan fortsette vårt langsiktige arbeid med å utvikle oss som boligbygger i Osloregionen, sier konserndirektør i Skanska Norge, Are Eliassen.

Prosjektet eies 50/50 av Skanska Bolig AS og Ferd Eiendom gjennom selskapet Tiedemannsbyen DA. Skanska Boligs investering i selskapet beløper seg på ca. 200 mill. NOK og felt D utgjør cirka 1/3 av Tiedemannsbyen. Feltet som skal utbygges befinner seg på den gamle fabrikktomten til Tiedemanns Tobakkfabrikk på Ensjø. Prosjektet innbærer bygging av 174 blokkleiligheter, 25 rekkehus, 160 parkeringsplasser i kjeller og 366 sykkelplasser i innvendige rom.

Grønn profil I et samarbeid mellom utbyggere og Oslo kommune er det igangsatt et "kvalitetsprogram" for området som skal bygges ut på Ensjø. Dette innbefatter blant annet at det skal tilrettelegges for energiløsninger basert på fornybar energi, universell utforming av inngangspartier, miljøvennlige materialvalg og frodige uteområder.

Byggestart er januar 2011 og prosjektet skal ferdigstilles i april 2013.