c

Skanska i Norge med god drift

Pressemelding 05.02.2010 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 411 millioner kroner (4,2 %) i 2009, mot 529 millioner kroner (4,5 %) i 2008. Det samlede volumet gikk ned med 17 % fra rekordhøye 11,4 milliarder kroner i 2008 til 9,75 milliarder kroner i 2009. Nedgangen er i all hovedsak knyttet til lav igangsetting av nye byggprosjekter, spesielt bolig. På tross av betydelig nedgang i volum økte Skanska sitt samlede driftsresultat fra 324 millioner kroner i 2008 til 352 millioner kroner i 2009. Årsaken er god drift i løpende prosjekter og ingen vesentlige tapsprosjekter.

Resultatet fordeler seg med 450 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og et negativt resultat på 39 millioner kroner for boligutvikleren Skanska Bolig.

Skanska Norge – entreprenør Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge (inkludert datterselskaper) nådde en omsetning på 9,3 milliarder og et resultat før skatt på 450 millioner kroner (4,9 %) i 2009, mot 561 millioner kroner (4,9 %) i 2008. Driftsresultatet endte på 374 millioner kroner (4 %), mot 349 millioner kroner (3,1 %) på samme tid i fjor.

- Vi er godt fornøyd med resultatet. Til tross for at vi har vært gjennom et tøft år, med omstilling og sterk konkurranse, har vi greid å skape gode resultater i våre prosjekter. God drift i enkeltprosjekter og ingen vesentlige tapsprosjekter, samt reduserte kostnader, er hovedårsaken til det gode resultatet. Vi har også klart å opprettholde vår ordrereserve gjennom et turbulent år. I løpet av fjerde kvartal ble det inngått kontrakter for i overkant av 3,8 milliarder kroner, og ordrereserven endte på 7,4 milliarder kroner, som er på nivå med samme periode i fjor, forteller Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

- 2008 og 2009 har vært to uvanlige tøffe år for byggebransjen. Vi forventer at 2010 også blir tøft, men vi kommer til å bruke året til å rigge oss for å ta en større del av markedet de kommende årene. Som en konsekvens av dette vil vi øke antall ansettelser av nyutdannede ingeniører/ sivilingeniører og lærlinger, samt presentere nye konsepter, blant annet innenfor miljøriktig bygging, for våre kunder, avslutter Eiken.

Skanska Bolig - boligutvikling Omsetningen for boligutvikleren Skanska Bolig endte på 553 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 39 millioner kroner. Svært få nye prosjekter er kommet i produksjon og det alt vesentlige av volumet kommer fra salg av ferdigstilte leiligheter samt enkelte tomteavhendinger.

- Vi har brukt 2009 til å tilpasse virksomheten konkurransen i boligmarkedet, og resultatet er som forventet med tanke på markedssituasjonen gjennom 2009. Selv om salget av nye leiligheter har vært lav har aktiviteten på prosjektutvikling vært høy. Nå er boligmarkedet i ferd med å ta seg opp igjen. Antall ferdigstilte usolgte enheter er på et meget lavt nivå, og vi har de siste kvartalene lagt ut flere store prosjekter for salg i våre tre markedsområder Oslo, Bergen og Stavanger, som markedet har tatt godt i mot. Dette setter oss i stand til å legge ut flere spennende prosjekter for salg i 2010, forteller Margrethe Kielland, Country Manager Sales & Marketing i Skanska Bolig.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør
Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef