c

Skanska slår alle tidligere rekorder

Pressemelding 16.02.2006 00.00 CET

Skanska i Norge leverte i 2005 det beste resultatet noen gang med 521 MNOK før skatt, og en resultatmargin på 5,4%. Resultatet fordeler seg med 402 MNOK for entreprenøren Skanska Norge og 117 MNOK for Skanska Bolig. Omsetningen i Norge økte med 1,1 milliarder kroner, eller over 13%. Dette gav en omsetning på 9,6 milliarder kr for entreprenør- og boligvirksomheten til sammen. Økningen i omsetning og resultat hos entreprenøren kommer for en stor del fra anleggsvirksomheten.

Skanska slår alle tidligere rekorder

Skanska i Norge leverte i 2005 det beste resultatet noen gang med 521 MNOK før skatt, og en resultatmargin på 5,4%. Resultatet fordeler seg med 402 MNOK for entreprenøren Skanska Norge og 117 MNOK for Skanska Bolig. Omsetningen i Norge økte med 1,1 milliarder kroner, eller over 13%. Dette gav en omsetning på 9,6 milliarder kr for entreprenør- og boligvirksomheten til sammen. Økningen i omsetning og resultat hos entreprenøren kommer for en stor del fra anleggsvirksomheten.

Skanska Norge leverte et rekordresultat - Vi er stolte over å levere et så godt resultat som vi gjør i 2005. Selv om vi har økt i volum har vi klart å levere en resultatmargin som er blant de beste i bygg- og anleggsmarkedet. Det er ikke ett enkelt prosjekt som er bakgrunnen for de gode resultatene, men summen av godt gjennomførte prosjekter, både de små og store, fremhever Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge.

Det gode resultatet har Skanska oppnådd med bakgrunn i flere forhold. I tillegg til gode anleggsprosjekter som f.eks OPS E39 Klett – Bårdshaug og Ormen Lange, overleverer vi prosjekter med færre feil enn tidligere, spesielt boligprosjektene våre har fått meget gode tilbakemeldinger. Skanska har klart å øke kvaliteten på det som leveres, samtidig som selskapet har blitt mer kostnadseffektivt.

Geir M. Aarstad - Vi er opptatt av å gi kundene våre et best mulig produkt. Dette er i seg selv ikke unikt i markedet, men i Skanska har vi klart å etablere rutiner som forebygger feil, fremfor å drive med kostbare etterarbeider. Vi er likevel ikke helt fornøyd, og har et ydmykt forhold til det å klare målsettingen om å overlevere alle våre prosjekt med null feil, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad.

Ordrereserver og utsikter for 2006. Ordrereservene har økt i løpet av fjoråret. Ved inngangen til 2006 var ordrereservene 9 % høyere enn for et år tilbake, og totalt var ordrereservene ved inngangen til 2006 på 7,4 milliarder kroner. Den økonomiske utviklingen i Norge tilsier at aktiviteten i bygg- og anleggsmarkedet fortsatt vil holde seg på et høyt nivå. Det er god tilgang på nye anleggsprosjekter og det private yrkesbyggmarkedet forventes å fortsette fremgangen. Oppstart av nye boliger endte på samme nivå i 2005 som foregående år, det forventes en viss avmatning i 2006.

Smart 20 Strategien Smart 20 er introdusert for å bedre konkurransekraften til Skanska ytterligere. - Vi har alltid vært bevisst kostnadsnivået, men har definert en klar målsetting om å kutte kostnadene våre med tyve prosent innen utgangen av 2007. Dette skal vi oppnå gjennom strategiske tiltak på flere områder, der smartere innkjøp er ett av flere grep som blir iverkstatt Vi ønsker også et samarbeid med både kundene og leverandørene våre for å nå målet vårt, understreker Geir M. Aarstad.

Sikkerhet Skanska Norge fokuserer sterkt på sikkerhet. Det var derfor en tung dag da vi fikk meldingen om dødsulykken på Ormen Lange prosjektet på forsommeren. Ulykken har preget organisasjonen i ettertid, og minnet oss om risikoen vi omgir oss med på bygg- og anleggsplassene. Vi fortsetter å prioritere sikkerhetsarbeidet, og har HMS på agendaen hver dag. Skanska Norge hadde en H-verdi (skader med fravær) i 2005 på 5,9. Antall skader uten fravær er for øvrig halvert siden 2004, noe som er gledelig. Skanska har en klar ambisjon om å redusere H-verdien i 2006, og har et klart mål om jobbe mot å oppnå et skadefritt Skanska over tid. Et distriktskontor som har gått i forkant, og som i dag markerer 3 år uten skader med fravær, er Stavanger-kontoret .

Skanska Norge har 4400 ansatte med lokaliseringer i hele landet. Skanska Norge driver entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg. I Norge har vi vært tilstede i markedet siden 1906.

Skanska Bolig leverer sitt beste resultat noen sinne I 2005 omsatte Skanska Bolig for NOK 1.159 millioner, med et driftsresultat på NOK 117 millioner. Tilsvarende resultater for 2004 var en omsetning på NOK 1 132 mill, og et driftsresultat på NOK 112 mill. Avkastningen på sysselsatt kapital ble i 2005 ca. 20%. Salgsgraden av igangsatte boliger ligger fortsatt rundt 90%.

Etterspørselen etter Skanska Bolig sine nye prosjekter synes fortsatt å holde seg godt. Vi har i løpet av fjerde kvartal 05 lagt ut flere prosjekter for salg i Oslo, Drammen, Trondheim og Kristiansand. Stavanger og Bergen vil presentere flere nye prosjekter utover i 2006

- 2005 ble et historisk godt år for Skanska Bolig, sier administrerende direktør Pål Tronstad. Jeg er spesielt fornøyd med at boligkjøperne gir oss så gode tilbakemeldinger etter å ha flyttet inn i våre boliger. Det gir en sterk pekepinn på at vi har en organisasjon som er levende opptatt av boligkjøpernes ønsker og behov, og søker å møte disse på best mulig måte.

Bilde: Skanska Bolig sitt prosjekt Elvehavn Brygge har vært et meget vellykket prosjekt i forbindelse med utyggingen av Nedre Elvehavn i Trondheim. I 2005 ble det i Skanska Bolig initiert og gjennomførte store endringer i virksomheten. Endringene er en konsekvens av at Skanska AB ønsker en rendyrket satsing og konsentrasjon av kompetansen innen boligutvikling i Norden. Skanska Bolig inngår derfor i et nytt forretningsområde; Skanska Boligutvikling Norden, som ble etablert 1.januar 2005. Etter ett år har forretningsområdet leverte meget gode resultater i alle nordiske land med en omsetning på SEK 5,3 mrd og et driftsresultat på Sek 522 millioner. Skanska Bolig gjennomførte også i 2005 også flere store tomteinvesteringer og er på kontinuerlig jakt etter flere.

- Sett i lys av endringene som er gjennomført står det respekt av organisasjonens evne til å levere et historisk høyt driftsresultat og ikke minst øke avkastningen på sysselsatt kapital til over 20%. Dette er imponerende resultater for en stor og kapitalintensiv virksomhet som den Skanska Bolig bedriver, avslutter Tronstad. For mer informasjon ta kontakt med: Skanska Norge AS: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonsdirektør Pia Farstad, 92 25 11 11

Skanska Bolig AS: Administrerende direktør Pål Tronstad, 92 25 11 15 Markedsdirektør Marianne Mæhlum 93 25 25 93