c

Norges første LED-tunnel på E39

Pressemelding 14.03.2013 13.00 CET

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) bidrar til innovasjon, bedre kvalitet og kunnskapsdeling mellom offentlig og privat sektor. Et godt eksempel er Skanska-eide Brekketunnelen i Sør-Trøndelag, der det nå installeres det siste skrik av LED-belysning i hele tunnelen.

Brekketunnelen på E39 med LED belysning

- Pilotprosjektet viser at vi som privat aktør kan ta raske beslutninger om å gjennomføre innovative tiltak som både er miljøriktige, lønnsomme og hever kvaliteten, sier elektrosjef i Skanska Norge, Gudmund Dyrland.

Første LED-tunnel
Brekktunnelen er en av sju tunneler på strekningen E39 Klett-Bårdshaug som eies av Skanska gjennom selskapet Orkdalsveien AS. Strekningen er det første veiprosjektet i Norge som ble gjennomført etter denne modellen, som innebærer at Orkdalsvegen AS har totalansvar for prosjektering, bygging, finansiering, drift og vedlikehold i 25 år.

Selskapets oppgave er å sørge for at veien er åpen og tilgjengelig og holder standarden som er avtalt med Statens vegvesen. Dette innebærer at Skanska har egeninteresse i at veianlegget holder god kvalitet, som begrenser vedlikeholdet og som har energibesparende løsninger.

- Grunnen til at vi gjør Brekktunnelen til den første full-LED tunnelen i Norge, er at vi vil spare strøm og bidra til å utvikle tunnelbelysning i Norge. Dette er det siste innen LED-teknologien som gjør det mulig med automatisk regulering av lyset i tunnelen etter lysforholdene på utsiden, og faktisk også slå av lyset helt i perioder uten trafikk. Interessen er stor for dette pilotprosjektet og Vegdirektoratet følger nøye med på prosessen med tanke på andre tunneler, sier Dyrland.

Energigjerrig
LED-teknologien har høy effektivitet, lang levetid og tenner øyeblikkelig. Energibesparingen er 40 % sammenlignet med tradisjonell belysning, som i Brekktunnelen gir en besparelse på cirka 200 000 kW/t i året. 
- Skanska som privat aktør velger å ta denne investeringen og slipper dermed lange bevilgningsprosesser fra det offentlige. Vi samarbeider tett med Vegdirektoratet hele veien og lærer av hverandre. Dette er en av de store styrkene med OPS-modellen – man drar det beste ut av hverandre, sier elektrosjefen i Skanska.
At den 1300 meter lange Brekktunnelen er den første full-LED tunnelen i Norge, betyr at det ikke bare er den indre delen av tunnelen som er LED-belyst, men også innkjøringssonene. Reflektorteknologien i lysene gjør at man kan ha lengre avstand mellom armaturene og at det gir like mye lys overalt. Skanska har et mål om å bytte eksisterende lysarmatur med LED på alle de sju tunnelene på strekningen E39 Klett - Bårdshaug.

- Det er lite trafikk i tunnelen på nattestid. Det vil være mulig å legge opp til trafikkregistrering inn og ut av tunnelen som kan redusere belysningsnivået i de perioder det ikke er trafikk eller at trafikktettheten ligger under definerte nivå. Vegdirektoratet er positive til prosjektet og har ønsker om å benytte prosjektet til å studere flere forhold knyttet til tunnelbelysning, som lysstyring, evaluering av nytte/kost over levetid samt bruke det som et demonstrasjonsprosjekt for moderne tunnelbelysningsanlegg, sier oppdragsleder Fridhild Hjortdahl i Orkdalsvegen AS.

Prosjektet er støttet av Enova.


Sikkerhetsløft
Testperioden vil foregå over en toårsperiode, men frem mot påskeuka kan bilister oppleve varierende lysmengde i Brekketunnelen. Skanska planlegger også tilsvarende anlegg i Harangstunnelen, et prosjekt som nettopp er påbegynt litt lenger sør. Av de mange tunnelene som finnes i Norge er det mange som har foreldede belysningssystem. Potensialet for energibesparelser og kvalitetsløft er stort. Å kvitte seg med mørke tunneler og erstatte dem med kvalitetslys vil også bidra til et betydelig sikkerhetsløft.

- LED-belysning trenger vesentlig mindre vedlikehold og sikten blir av en helt annen verden. I Italia og Østerrike har de kommet mye lengre på dette enn oss. Vi ser på dette som en god investering og jeg er sikker på at dette vil det komme mer av også i Norge, mener Dyrland.

 

------------------------------------------------------------------------- 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Gudmund Dyrland, elektrosjef, tlf 92 85 12 14
Fridhild Hjortdahl, tlf 91 36 96 21
Annett Aamodt, kommunikasjonssjef, tlf 92 25 10 10

Kontakt: Gudmund Dyrland, Prosjektsjef