c

Skanska bygger jernbane i Vestfold for 392 millioner

Pressemelding 05.07.2010 12.30 CET

Skanska har inngått kontrakt med Jernbaneverket om Holmentreprisen i Vestfold. Kontrakten på 392 millioner innebærer bygging av 3,4 kilometer jernbane, og inngår i Skanskas ordrereserve for tredje kvartal, 2010.

Skissetegning av UHN 03- Homentreprisen

Holmentreprisen er den første av totalt fem grunnentrepriser for å bygge ut Vestfoldbanen til dobbeltspor fra Holm og sørover til Nykirke. Entreprisen innebærer bygging 1,6 kilometer jernbane i dagsone, og 1,8 kilometer i tunnel. I tillegg kommer rømingstunneler på 300 og 500 meter. Dette er den nordligste entreprisen som er både i Sande og Holmestrand kommune.

- Dette er et viktig prosjekt for Skanska, som bidrar til at ordresituasjonen for anleggsregionen vår, Fjell og masse, ser vesentlig bedre ut nå enn for et år siden. Litt moro er det også at vi med denne jobben skal fortsette på dobbeltsporutbyggingen sørover som vi avsluttet i Holm i 1997, sier konserndirektør for anleggsregionene i Skanska Norge, Lars Olav Solbakken.

Skanska hadde det laveste anbudet for strekningen, men prosjektet har vært avhengig av godkjenning i Revidert Nasjonalbudsjett for å komme i gang. 25. juni fikk Jernbaneverket klarsignalet fra Finansdepartementet.

- Regjeringen sender med dette ut positive signal og viser vilje til å investere i samferdsel. Det er allment kjent at det er behov for et skikkelig løft på dette feltet, og vi står klare til å bidra med vår kompetanse, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Petter Eiken.

Den totale tunnellengden for de fem entreprisene vil tilsvare cirka samme lengde Romeriksporten (12 kilometer), og vil være den første togtunnelen i Norge som er dimensjonert for hastigheter opp mot 250 Km/t. Byggetiden for Holmentreprisen er på fire år og skal ferdigstilles i juni 2014.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef
Kontakt: Lars Solbakken, Tilbudsleder