c

Skanskas resultater i tredje kvartal

Pressemelding 04.11.2008 08.00 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 503 millioner kroner før skatt. Dette er en nedgang på åtte prosent fra samme tid i fjor. Resultatet fordeler seg med 438 millioner kroner på entreprenøren og 65 millioner kroner på Skanska Bolig.

Resultatmarginen før skatt ender på 5,7 prosent, som er en nedgang i forhold til samme periode i fjor, da resultatmarginen var 6,3 prosent. Reduksjonen kan i hovedsak henføres til det svake boligmarkedet. Total omsetning for de første ni månedene har økt med en prosent fra samme periode i fjor og endte på 8753 millioner kroner, fordelt på 8429 millioner kroner på entreprenøren og 705 millioner kroner på Skanska Bolig. Elimineringen utgjør 381 millioner kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal var ordrereserven til Skanska Norge AS på 8,5 milliarder kroner, mot 9,9 milliarder på tilsvarende tid i fjor. – Nedgangen i oppstarten av nye boligprosjekter viser seg nå tydelig i selskapets ordrereserve. Vi ser også at den siste tids finansuro nå slår inn og påvirker både tidspunkt for oppstart og finansiering av nye næringsprosjekter. Innenfor anleggsvirksomheten er det generelt god etterspørsel, men vi har ledig kapasitet til å gjennomføre flere større samferdselsprosjekter. Aktivitetsnivået er i dag rekordhøyt, men ordreinngangen tilsier et lavere aktivitetsnivå i 2009, sier adm. direktør Geir M. Aarstad i Skanska Norge AS.

Omsetningen for Skanska Bolig endte på 705 millioner kroner, noe som gir et resultat før skatt på 65 millioner kroner. Gevinst ved salg av tomt på 44 millioner kroner er inkludert i resultatet.

____________________________________________________________________________________________________

Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/en/Investors/

_____________________________________________________________________________________________________

For mer informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Konserndirektør økonomi/finans Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25

Skanska Bolig AS Administrerende direktør Sverre Molvik, 98 21 01 72 Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef