c

Resultat for Skanska i Norge 1. kvartal

Pressemelding 05.05.2011 09.03 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge i første kvartal endte på -16 millioner kroner, mot 151 millioner kroner for tilsvarende periode i 2010. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 2,3 milliarder kroner, som er på nivå med fjoråret.

Resultat kvartal 1 2011

Entreprenøren Skanska Norge

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper nådde en omsetning på 2,1 milliarder, og et resultat før skatt på -22 millioner kroner (-1,0 %) i første kvartal 2011. Resultatet er preget av resultatavvik i enkeltprosjekter, samt generelt pressede marginer. Tilsvarende resultat i første kvartal 2010 var 138 mill. kroner. Resultatet i første kvartal 2010 var betydelig påvirket av engangseffekten på pensjon som følge av omlegging av AFP-ordningen.

- Avviklingen av Skanskas boligvirksomhet i Tromsø påvirker kvartalsresultatet negativt, med dårlig inntjening i enkeltprosjekter og avviklingskostnader. For øvrig er det enkelte tapsprosjekter i byggenhetene, tatt i en krevende markedssituasjon med høy risikoprofil, som gir utslag på det lite tilfredsstillende resultatet, sier Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 7,0 for første kvartal 2011, en økning fra 3,0 for samme periode i 2010.

Ledelsen i selskapet fokuserer nå spesielt på sikker produksjon, og har besluttet flere tiltak for å forebygge nye skader. Øyevern og hansker innføres som del av standard arbeidsantrekk på Skanskas byggeplasser, da skader på øyne og hender topper skadestatistikken.

Selskapet har inngått kontrakter for ca 2,4 milliarder kroner i første kvartal, og har gjennom det økt sin ordrereserve hittil i år. Kontraheringen i første kvartal inkluderer blant annet nye taksebaner på Gardermoen til en verdi av 690 mill. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 8,9 milliarder kroner.

- Vi er fornøyd med at omsetning og ordrereserve viser en positiv utvikling, men er ikke fornøyd med utviklingen i inntjening og fraværsskader. Jeg har tro på at de strategiske grepene og de operative forbedringene vi har gjennomført vil bedre resultatene på sikt, forteller Petter Eiken.

- Etter noen tøffe år for byggebransjen ser vi lysere på fremtiden. Vi forventer fortsatt tøff konkurranse i 2011, men ser at markedet utvikler seg positivt innenfor en rekke områder. Markedet for boliger rundt de store byene og anleggsmarkedet generelt ser lovende ut. Segmentet miljøriktig bygging er et av våre viktigste satsningsområder fremover, avslutter Eiken.

Boligutvikleren – Skanska Bolig

Skanska Bolig har hatt et tilfredsstillende første kvartal. Resultatet er drevet av godt salg på Østlandet. I Stavanger og Bergen har det vært stor aktivitet på utvikling av nye prosjekter, som kommer for salg i løpet av andre og tredje kvartal. Som et resultat av meget godt salg i 2010, har det ikke vært mange boliger igjen å selge i disse områdene.

- Vi opplever at vi er inne i en periode der tilbudet er lavere enn etterspørselen på nye boliger. Det er god aktivitet på alle prosjekter vi har i markedet og utsiktene fremover ser lovende ut, sier Magnus Aune Hvam, administrerende direktør i Skanska Bolig.

Skanska Bolig har en ambisiøs vekstmålsetning. Selskapet ønsker å plassere seg blant de største boligutviklerne i sine markedsområder Oslo, Bergen og Stavanger.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør