c

Skanska i Norge - opprettholder ordrereserven i et tøft marked

Pressemelding 07.05.2010 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge i første kvartal endte på 151 millioner kroner, mot 65 millioner kroner i 2009. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 2,2 milliarder kroner, som er på nivå med fjoråret.

Resultatet fordeler seg med 138 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og 13 millioner kroner for Skanska Bolig.

Entreprenøren Skanska Norge Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge nådde en omsetning på 2,0 milliarder kroner og et resultat før skatt på 138 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på 6,8 %. Driftsresultatet i kvartalet er sterkt preget av en engangseffekt på pensjon på 85 millioner kroner, som følge av omlegging av AFP- ordningen.

- Den harde vinteren har gitt seg utslag i driftsresultatet. I tillegg ser vi at enkeltprosjekter kontrahert i et meget vanskelig marked i 2009, ikke gir den forventede inntjening i første fase av prosjektene, uttaler Petter Eiken, administrerende direktør i Skanska Norge.

Selskapet har inngått kontrakter for ca 2 milliarder kroner i første kvartal, og har gjennom det klart å opprettholde sin ordrereserve gjennom kvartalet. De største prosjektene som er kontrahert er et kontor og forretningsbygg på Skøyen i Oslo, for Fram, til en verdi av 275 millioner kroner og Kraglund kontorpark i Asker, for Ferd, til en verdi av 300 millioner kroner. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 7,2 milliarder kroner.

- Vi skal i løpet av de neste to årene ansette 120 nyutdannede ingeniører/ sivilingeniører. Halvparten skal være kvinner. Det er gledelig å registrere at vi så langt i år har ansatt 47 % kvinner. Det er også godt å registrere at vi i år, som årene før, ble rangert som den mest attraktive arbeidsgiveren i bygg og anleggsnæringen i Universums studentundersøkelse, forteller Eiken.

Selskapet har hatt en positiv utvikling innen sikkerhetsarbeidet. H-verdien (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) i første kvartal endte på 2,4. Tolv måneder rullerende H-verdi er pr. 5. mai på 4,6. – Jeg er svært fornøyd med den positive utviklingen, og vi ser at de tiltak vi har iverksatt for å løfte sikkerhetsarbeidet til et nytt nivå begynner å vise resultater. Dette er et godt steg i retning av vår 0-visjon, avslutter Eiken.

Boligutvikleren – Skanska Bolig Etter fjorårets negative resultat, viser Skanska Bolig igjen positive resultater i første kvartal. Selskapet er i gang med mange nye prosjekter som bidrar positivt til resultatet. I tillegg er samtlige usolgte ferdigstilte leiligheter nå solgt ut. Salget på flere av Skanska Boligs prosjekter har vært svært vellykkede, noe som har ført til at vi har fått produksjonsstart på flere prosjekter; I Stavanger har det vært oppstart på leiligheter i Grannesparken og eneboliger på Stemmen. I Bergen har det vært oppstart på Ramstad Gård mens i Oslo har det vi byggestartet på Frydenberg og Finstad i Ski. Samtlige av leilighetene på Finstad ble solgt i løpet av én uke.

- Det er positivt at markedet nå er villig til å kjøpe hjem som er i utvikling eller under bygging. Vi registrerer at aktiviteten i markedet har økt, og dette bidrar til at konkurransen er tøff. Skanska Bolig er imidlertid godt rustet til å møte denne konkurranse gjennom sin satsning på kundeinnsikt, kundebehandling og effektivt samarbeid med entreprenøren Skanska Norge AS, forteller Margrethe Kielland, salgs og markedsdirektør i Skanska Bolig.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS: Administrerende direktør Petter Eiken, 40 00 64 00 Konserndirektør Økonomi og Finans, Stein Ivar Hellestad, 98 21 44 05 Kommunikasjonsdirektør, Geir N. Linge, 92 25 11 25

Skanska Bolig AS: Salgs og markedssjef Skanska Bolig, Margrethe Kielland, 400 67 408

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør
Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef