c

Skanska bygger Statoils nye kontorer i Bergen

Pressemelding 08.07.2011 12.00 CET

Skanska har inngått en av tidenes største byggekontrakter. For nærmere 1,3 milliarder kroner eks. mva. skal selskapet bygge Statoils nye kontorer på Sandsli i Bergen.

Statoil Sandsli

Prosjektet skal samle Statoils landenheter for offshore operasjoner i Bergensområdet. Det nye kontorbygget tilknyttes eksisterende bygninger på tomten og er dimensjonert for 1100 arbeidsplasser.

- Jeg er veldig glad for at vi er valgt ut til å gjennomføre et stort prosjekt som dette. Prosjektet for Statoil på Sandsli er en av de største enkeltkontraktene innen bygg vi har fått noensinne. Her får vi utnyttet vår fulle kompetanse og kapasitet til det beste for kunden. Samtidig får vi sikret utvikling av våre ansatte og organisasjonen. Vi har satt ett av våre aller beste team til å lede prosjektet, og de er topp motiverte for å yte sitt beste. Jeg vil takke Statoil for tilliten, og er sikker på at prosjektet vil bli en suksess for alle involverte parter, sier Petter Eiken, administrerende direktør, Skanska Norge.

Prosjektet vil bli gjennomført i totalentreprise og innebærer utbygging av omlag 55 000 kvadratmeter, bestående av kontorbygg med tekniske rom, parkeringsanlegg og varemottak/lager. På det meste vil i underkant av 300 personer være sysselsatt på prosjektet, deriblant en rekke lokale underentreprenører. Niels Torp Arkitekter har tegnet bygget.

Prosjektet blir sertifisert til energiklasse B. Skanska vil gjennomføre prosjektet ut ifra konseptet grønn byggeplass, som er Skanskas egen miljømerking av byggarbeidsplasser. Ambisjonen er å redusere energiforbruk for blant annet belysning og oppvarming i byggefasen. Dessuten stilles det miljøkrav til kjøretøy og kjemiske produkter.

Prosjektet er et internt arbeidsfellesskap mellom ulike enheter innenfor bygg og anleggsvirksomheten til Skanska. Det skal ledes av Trond Pettersen Valeur, som hittil har vært direktør for Skanska Teknikk. 
Estimert byggetid er fra juli 2011 til januar 2014.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av flere selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 52.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

Kontakt: Trond Krogstadmo, Regiondirektør
Kontakt: Ståle Rød, Konsernsjef