c

Resultat for Skanska i Norge per 3. kvartal

Pressemelding 03.11.2011 08.31 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet etter tredje kvartal endte på -66 millioner kroner, mot 311 millioner kroner på samme tid i 2010. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 7,9 milliarder kroner, mot 7,4 milliarder per. 3.kvartal i 2010.

Illustrasjonsbilde Skanska

Resultatet etter tredje kvartal fordeler seg med – 100 millioner kroner for entreprenørvirksomheten og 34 millioner kroner for Skanska Bolig.

Pr 3. kvartal Omsetning Driftsresultat Resultat før skatt
  2011        2010 2011       2010 2011       2010
Skanska Norge* 7 459      6 668 -166      184 -100      252
Skanska Bolig 821         772 34         59 34         59
Eliminering -340          
Totalt 7 940      7 440 -132      243 -66        311

* Segmentmetode

Entreprenøren Skanska Norge

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper nådde en omsetning på 2,7 milliarder, og et resultat før skatt på -27 millioner kroner i 3. kvartal 2011. Omsetningen i kvartalet viser en økning på 14 % fra samme periode i 2010. Kvartalet er preget av rekordhøy kontrahering.

Resultatene er fortsatt preget av pressede marginer i byggprosjekter kontrahert i 2009/10, samt avviklingen av byggevirksomheten i Tromsø, og distriktskontoret på Indre Østland som skjedde gjennom første halvår. Anleggsvirksomheten fortsetter sin positive utvikling fra 1.halvår med økende ordrereserve og inntjening.

Selskapet har inngått kontrakter for vel 4,4 milliarder kroner i andre kvartal, og har gjennom det økt sin ordrereserve hittil i år. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 11,2 milliarder kroner, en økning på 2,5 milliarder fra årsskiftet.

- Vi er fornøyd med at omsetning og ordrereserve viser en positiv utvikling, men er ikke fornøyd med utviklingen i inntjening, spesielt i vår byggvirksomhet. De strategiske- og operative grepene som er tatt begynner å vise effekt, og vi forventer ytterligere forbedringer fremover, forteller Petter Eiken.

H-verdien (antall fraværsskader pr million arbeidstimer) hittil i år ligger på 5,69, opp fra 4,68 ved halvårsskiftet. I september skjedde det flere fraværsskader som granskes for å finne rotårsaker, gjøre korrigerende tiltak og hindre gjentakelse. I oktober ble Sikkerhetsuka arrangert for syvende år på rad. Ca 10.000 egne og ansatte hos underentreprenører ble aktivt involvert i et omfattende program med hensikt å øke kompetansen og den enkeltes ansvar.

 

Boligutvikleren – Skanska Bolig

Skanska Bolig opplever  fortsatt  et godt salg på Østlandet i 3. kvartal.

 -Selv med  uro i verdensøkonomien, er boligmarkedet i våre markedsområder godt. Et underskudd på nye boliger driver etterspørselen opp, samtidig forventes det fortsatt lave renter og lav arbeidsledighet, sier Tore H. Mjaavatn, fungerende administrerende direktør i Skanska Bolig.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør