c

Verdens største sikkerhetskampanje: Skanskas sikkerhetsuke 2013

Pressemelding 13.05.2013 06.00 CET

I dag samler nærmere 260 000 personer seg i arbeidet for sikkerhet.

Anders Danielsson vil besoeke flere prosjekter under Sikkerhetsuka 2013.

13. mai starter verdens største globale sikkerhetskampanje i Skanska, for 57 000 egne ansatte og mer enn 200 000 ansatte hos underentreprenører og samarbeidspartnere. På mer enn 10 000 bygg- og anleggsplasser vies ekstra oppmerksomhet til sikkert arbeid i alle ledd av produksjon og planlegging. Dette gjør kampanjen til en av verdens største på sitt område.

Årets sikkerhetsuke avholdes i år mellom 13. – 19. mai, og er den niende globale sikkerhetsuken i selskapet. Målet er null ulykker - i en bransje som dessverre er mer ulykkesutsatt enn andre. Omtrent 40 % av alle dødsulykker på arbeidsplasser skjer i bygg- og anleggsbransjen. Erfaringene fra Skanskas sikkerhetsuke viser at antall ulykker kan reduseres betydelig.

Tema for Sikkerhetsuka 2013 er dialog og involvering. Det å snakke sammen om hvordan arbeid utføres sikkert og effektivt, vil minske antall ulykker. Derfor er det viktig at alle involverer seg i sikker og effektiv produksjon. Sikkerhet skal være en naturlig del av alle arbeidsoperasjoner - både i planlegging og produksjon. Alle skal komme seg like hele hjem etter en arbeidsdag hos Skanska. Sikkerhetsuka skal bidra til dette.

- Sikkerhet går foran alt i Skanska. Arbeidet med sikkerhet kan aldri hvile, men for å markere betydningen av temaet vier vi en årlig uke med ekstra oppmerksomhet til sikkerhet. Vi ser også at sikkerhet er en avgjørende faktor for effektiv produksjon, selv om det viktigste for meg er at alle kommer seg hele hjem etter endt arbeidsdag hos Skanska, sier Anders Danielsson, adm.dir. i Skanska Norge.  

På mer enn 100 prosjekter og kontorer rundt om i Norge vil markeringen av årets sikkerhetsuke sette sitt preg, i form av arrangementer, øvelser og oppgaver. Blant aktivitetene som gjennomføres i løpet av sikkerhetsuka inngår sikkerhetssamtaler, hundretalls sikkerhetsinspeksjoner, gjennomføring av sikker jobbanalyse (SJA), omfattende kursvirksomhet, beredskapsøvelser, og diskusjoner om sikkerhet. Media kan ta kontakt med Skanskas representanter sentralt eller lokalt for å følge ukas arrangementer.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Administrerende direktør, Anders Danielsson, tlf 98 21 03 00

Direktør for sikkerhet, helse og miljø, Vigdis Bjørlo, tlf 46 62 05 46

Kommunikasjonsdirektør, Pål P. Syse, tlf 98 21 00 01
Kommunikasjonssjef, tlf Annett Aamodt, 92 25 10 10