c

Skanska velger å deponere alle muddermassene på land

Pressemelding 08.10.2007 00.00 CET

Skanska vil i perioden januar – mars 2008 gjennomføre mudringsarbeider ved tørrdokken til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted. Bakgrunnen for at det må mudres er at Skanska bruker tørrdokken til å produsere betongelementer, som senere skal fraktes til Oslo for installasjon. For å kunne foreta slepet av de store betongkonstruksjonene er det nødvendig å mudre i seilingsleden.

Skanska velger å deponere alle muddermassene på land

Skanska vil i perioden januar – mars 2008 gjennomføre mudringsarbeider ved tørrdokken til tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted. Bakgrunnen for at det må mudres er at Skanska bruker tørrdokken til å produsere betongelementer, som senere skal fraktes til Oslo for installasjon. For å kunne foreta slepet av de store betongkonstruksjonene er det nødvendig å mudre i seilingsleden.

Det foreligger tillatelse fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling til mudring og lokal deponering av muddermassene i havnebassenget utenfor dokken. Det er også gjennomført en miljørisikoanalyse som viser at denne løsningen har en akseptabel miljørisiko. Skanska har likevel etter en grundig faglig vurdering valgt en annen, mer fremtidsrettet og miljømessig bedre løsning.

- Som en konsekvens av de tiltakene som er gjennomført og de vurderingene som Skanska har gjort internt har vi valgt å gå for full landdeponering. Selv om vår miljørisikoanalyse viste at vår opprinnelige plan hadde en akseptabel lav miljørisiko, er der enkelte risikomomenter ved den opprinnelige løsningen som Skanska som tiltakshaver ønsker å rydde av veien. Skanska har derfor valgt å deponere alle forurensede massene på land, forteller administrerende direktør i Skanska Geir M. Aarstad. For å sikre at mudringsoperasjonen blir gjennomført på en sikker og god måte vil Skanska gjennomføre et miljøovervåkingsprogram. Miljøovervåkingsprogrammet inkluderer overvåking i forkant, under og i etterkant av tiltaket. - Jeg vil gjerne trekke frem at vi har gjennomført flere dialogmøter med miljøorganisasjonene i Norge med utgangspunkt i denne saken, og gjennom denne dialogen har vi fått flere faglige innspill til hvordan vi kan håndtere mudringsoperasjonen på en best mulig måte. - Skanska lanserer for øvrig i disse dager foretningsstrategien for perioden 2008 – 10, og en sentral del av denne strategien er å sette en ny standard i bygg- og anleggsnæringen for miljømessig gode løsninger i byggeprosess og ferdige byggverk, avslutter Aarstad.

Kontaktinformasjon: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25