c

Fremgangen fortsetter for Skanska i Norge

Pressemelding 07.02.2014 08.05 CET

Driftsresultatet i 2013 for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 453 millioner NOK, mot 267 NOK  i 2012 , som er en økning på 70% sammenlignet med året før.

 

Ståle Rød ser potensialet i markedet fremover

Pr. fjerde kvartal 2013

Omsetning

Driftsresultat

2013

2012

2013

2012

Skanska Norge Entreprenør*

12 886

12 171

352

138

Skanska Norge Boligutvikling

1 492

2 027

101

129

Totalt **

13 517

13 496

453

267

*) Skanska Norge AS med datterselskap

**) Fratrukket konsernintern omsetning

 

Den samlede omsetningen i selskapene endte på 13,5 milliarder kroner, som er på nivå med 2012, dog noe lavere på boligutvikling som kompenseres av tilsvarende høyre volum hos entreprenøren.

 

Sterkt entreprenørresultat i siste kvartal

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap, nådde en omsetning på 12,8 milliarder kroner og et driftsresultat på 352 millioner, som representerer en betydelig økning i forhold til 2012.

Det var et godt 4.kvartal med driftsresultat på 112 millioner kroner og en samlet resultatmargin på 3,4 % hos entreprenøren. Resultatforbedringen kommer som følge av sterke prestasjoner innen anleggsvirksomheten og deler av byggvirksomheten. Inntjeningen i de fleste prosjektene er nå på nivå med de langsiktige planer vi har lagt for forutsigbarhet og prestasjoner.

Samlet ordrereserve er 9 milliarder ved utløpet av 2013 (10 milliarder 2012). Selskapet har kontrahert relativt lite i 4.kvartal, men har identifisert mange aktuelle og interessante prosjekter utover i 2014, og ser samtidig ett veldig godt anleggsmarked fremover , riktignok preget av stor konkurranse.

-Jeg er tilfreds med prestasjonene i sum for 2013, men ser fortsatt et potensiale til jevnere resultat på ett høyere nivå fremover. Markedet er der , vi har nå en svært kompetent organisasjon, dette tegner bra for 2014 og videre fremover , sier administrerende direktør Ståle Rød.

 

Godt boligresultat til tross for et tøffere marked.

Skanska Bolig omsatte i 2013 for i underkant av 1,5 milliarder, med et driftsresultat på 101 millioner, hvilket gir en resultatmargin på 6,8%. Det ble omsatt 324 leiligheter mot 500 i 2012.

Skanskas boligutvikling i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har opplevd et godt marked første halvår i 2013, men siste halvår har markedet blitt svekket.

For å møte et tøffere marked, har Skanska et tydeligere kundefokus. Vi har lansert "Trygg Handel", med markedets lengste reklamasjonsfrist på 10 år, samt vår forsikringsordning ved salg av egen bolig.

 

HMS

Vi hadde i 2013 en økning i ulykkesfrekvensen (H1-verdi) fra 3,83 i 2012 til 4,48 i 2013. Det er registrert 33 fraværsskader på egne ansatte, mot 28 i 2011. Sykefraværet i 2013 var 5,4%, mot  4,8 % i 2012.

Vi har for mange personskader totalt, og arbeider systematisk for å redusere antallet og videreutvikle HMS-arbeidet vårt. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er «Safety Road Map» - et verktøy som nå brukes i alle enhetene i selskapet og som har til hensikt å redusere skader.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør, Ståle Rød, tlf 92851418

Konserndirektør Økonomi/Finans- CFO Stein Ivar Hellestad, tlf  98214405

Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, tlf 98210001

 

Skanska Bolig AS:

Konserndirektør, Tore H Mjaavatn, tlf 98251385