c

Kim Robert Lisø ny leder for Skanska Teknikk

Pressemelding 02.12.2011 12.00 CET

Trond P. Valeur, som har ledet Skanska Teknikk de siste 3 årene, har tiltrådt stillingen som prosjektsjef for Skanskas største pågående byggeprosjekt, Statoil Sandsli i Bergen. I den anledning ble stillingen som ny direktør for Skanska Teknikk utlyst, og valget falt på Kim Robert Lisø.

 

Brandangersundet bro er et godt eksempel på bruk av løsninger, utviklet av Skanska Teknikk

Lisø (42) kommer fra stillingen som forskningssjef ved SINTEF Byggforsk. Han har ledet avdeling Kunnskapssystemer og sertifisering (med ansvar for Byggforskserien, SINTEF Certification og SINTEF akademisk forlag), samt avdeling Energi og arkitektur. Han er sivilingeniør fra Narvik (1997), og har dessuten en doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU (2006) - med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer.

Skanska Teknikk, med sine 110 ingeniører, er entreprenørbransjens sterkeste teknologiske fagmiljø og leverer tjenester både internt og eksternt. Virksomheten spenner vidt og besitter høy kompetanse innen;

  • miljøriktig bygging
  • konstruksjonsteknikk
  • betongteknologi
  • byggeteknikk og bygningsfysikk (Skanska Produkt Design)
  • bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
  • prosjekteringsledelse.

I Skanska Teknikk inngår også Skanska Survey med 50 ingeniører. Selskapet er landets ledende leverandør av stiknings- og oppmålingskompetanse.

 - Skanska Teknikk er drivkraften i vårt teknologiske utviklingsarbeid, og med det også en vesentlig bidragsyter i Skanskas globale nettverk. En av de viktige og spennende oppgavene foran oss nå er å rendyrke Skanska Teknikk som en selvstendig og kommersiell kompetanseenhet, sier konserndirektør Per Ola Ulseth. Han er svært glad for at Kim Robert Lisø med sin omfattende erfaring med å lede et høyt kompetent forskningsmiljø, og med sitt sterke fokus på å bidra til at kunnskap tas i bruk, har valgt Skanska som arena for sin videreutvikling. 

- Jeg gleder meg til å bidra i den videre utviklingen av Skanska Teknikk, og er stolt over å få jobbe sammen med dyktige medarbeidere hos en av verdens ledende entreprenører, sier Kim Robert Lisø.

 

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av flere selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 52 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.